Anslutning av Kopperaa vindpark till stamnätet

Jämtkraft Elnät planerar en ny 130 kV kraftledning för att ansluta vindparken Kopperaa i Norge, nära svenska gränsen, till stamnätet. Den 6 november 2014 lämnades en koncessionsansökan in till Energimarknadsinspektionen.

Anslutning av vindpark till stamnätet

Elnätet behöver uppgraderas till 130 kV för att transportera effekten från den planerade vindparken vid Kopperaa i Norge till stamnätet. Den planerade anslutningspunkten för den norska vindparken är i Enafors, Sverige, och det här är första gången man ansöker om att ansluta en norsk kraftkälla i Sverige. Den närmaste svenska anslutningspunkten är närmare än den närmsta punkten på norska sidan.

Koncessionsansökan lämnades in 6 november 2014 och beslut förväntas under 2017.

Samrådsmöten

I januari 2014 hölls öppna samrådsmöten i Storlien och i Enafors. Där informerade Jämtkraft om den planerade kraftledningen mellan Enafors och Kopperaa och samlade in synpunkter från sakägare och berörda. Informationsunderlaget för den nya ledningen har nu sammanställts i den miljökonsekvensbeskrivning som lämnas in för att ansöka om koncession.