Elnätsanslutning till vindparker i Rätan

Jämtkraft Elnät planerar en ny 220 kV kraftledning mellan en planerad stamstation vid Rätan kraftstation och de tre planerade vindparkerna Nordkölen, Länsterhöjden och Storflötten.

Elledningar

Den nya 220 kV kraftledningen som Jämtkraft Elnät planerar byggs för att möjliggöra anslutningen av de planerade vindkraftsparkerna i Rätansklustret till elnätet. Ledningen kommer även att möjliggöra en framtidssäkring av elnätet i regionen. Anslutningen planeras ske i en av Svenska kraftnät planerad stamstation i området. Kraftledningen och fördelningsstationerna kommer att byggas, ägas och drivas av Jämtkraft Elnät.

Koncessionsansökan

Koncessionsansökan lämnades in den 23 december 2015. Beslut väntas under 2017.