Framtidssäkring av strömförsörjning till Storlien

Jämtkraft Elnät planerar en ny 130 kV kraftledning på sträckan från Enafors till Storlien. Detta för att framtidssäkra strömförsörjningen till Storlien som turistort.

Anslutning av vindpark till stamnätet

E.ON Wind beslutade september 2017 att lägga ner Kopperaa vindpark efter negativt besked på tillståndsansökan i Norge.

Efter det har Jämtkraft Elnät beslutat att revidera koncessionsansökan att gälla sträckan Enafors till Storlien. Sträckan Storlien till Kopperaa har alltså tagits bort ur ansökan. Beslut förväntas under 2019.

Bakgrund

Elnätet behöver uppgraderas till 130 kV för att transportera effekten från den planerade vindparken vid Kopperaa i Norge till stamnätet. Den planerade anslutningspunkten för den norska vindparken är i Enafors, Sverige, och det här är första gången man ansöker om att ansluta en norsk kraftkälla i Sverige. Den närmaste svenska anslutningspunkten är närmare än den närmsta punkten på norska sidan.

Koncessionsansökan lämnades in 6 november 2014 och beslut förväntas under 2017.

Samrådsmöten

I januari 2014 hölls öppna samrådsmöten i Storlien och i Enafors. Där informerade Jämtkraft om den planerade kraftledningen mellan Enafors och Kopperaa och samlade in synpunkter från sakägare och berörda. Informationsunderlaget för den nya ledningen har nu sammanställts i den miljökonsekvensbeskrivning som lämnas in för att ansöka om koncession.