Anslutning av vindkraftsområdet Björnsjöbodarna skjuts på framtiden

Jämtkraft Elnät AB undersöker nya alternativ för en kraftledning från Björnsjöbodarna. Efter dialog med berörda sakägare har Jämtkraft Elnät AB beslutat att inte gå vidare med något av de föreslagna alternativen för dragningen av en kraftledning från vindkraftsområdet Björnsjöbodarna.

vindkraftverk

Jämtkraft Elnät AB har tidigare planerat en ny högspänningsledning på 220 kV från vindkraftsområdet Björnsjöbodarna i Stugun till en planerad stamnätsstation öster om sjön Ismunden, cirka 12 kilometer väster om parken. Läs mer under "Tidigare information om kraftledningen från Björnsjöbodarna" nedan.   

Jämtkraft Elnät AB har haft samrådsmöte med sakägarna om de föreslagna alternativa dragningarna av ny 220 kV högspänningsledning från vindkraftsparken. Utifrån de synpunkter som framkom i samrådet har Jämtkraft Elnät AB alltså beslutat att inte gå vidare med något av alternativen. För att få fram bästa möjliga anslutning undersöker vi nu andra alternativ.