Projekt Tornäs – Jämtkraft framtidssäkrar elnätet från Krokom till Föllinge

Jämtkraft Elnät AB planerar att bygga en ny kraftledning från Krokom till Föllinge. Befintlig ledning tas bort. Under våren 2020 pågår en förstudie för att undersöka olika sträckningsalternativ, som du kan vara med och påverka. I samband med ledningsbygget planerar vi även att ansluta förnybar energi till elnätet, i form av en vindkraftspark.

Planerade samrådsmöten ställs in
Med anledning av spridningen av coronaviruset måste vi dessvärre ställa in samrådmötena angående planerna att bygga en ny kraftledning från Krokom till Föllinge. Läs hela nyheten här

jamtkrafts-elnat-fjallmiljo

Elnätet framtidssäkras från Krokom till Föllinge

På sträckan Krokom–Föllinge, som ligger inom Jämtkrafts elnätsområde, går det idag en 40 kV luftburen ledning. För att framtidssäkra elnätet på den sträckan planerar vi att ersätta den befintliga ledningen med en ny 130 kV luftburen ledning, från Kattstrupeforsen i Krokom till Näsaforsen i Föllinge. Vi kommer därför att ansöka om nätkoncession, det vill säga tillstånd för den nya ledningen enligt ellagen.

Förnybar energi kan anslutas till elnätet

I Tornäs i Föllinge har företaget TG1 Kraft AB fått tillstånd att bygga en vindkraftspark. De har ansökt om att ansluta vindkraftsparken till Jämtkrafts elnät och vi planerar att göra anslutningen i samband med att den nya ledningen byggs.

Din åsikt spelar roll

Just nu pågår en förstudie för att utreda sträckningsalternativen. I denna fas vill vi informera alla som känner sig berörda, samt få in värdefulla åsikter som vi kommer att ta med i det fortsatta arbetet. Vi kommer att hålla samråd med Länsstyrelsen, kommunen, berörda samebyar och allmänheten, utifrån Miljöbalken kapitel 6, paragraf 29–32. Parallellt med samråden kommer vi att utföra fältinventeringar i området. När samråden har genomförts tar vi fram en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som vi skickar till Energimarknadsinspektionen, tillsammans med ansökan om nätkoncession.

OBS! INSTÄLLDA SAMRÅDSMÖTEN

Följande samrådsmöten är inställda med anledning av coronaviruset:

  • Gravbränna bygdegård, 16 mars
  • Aspåsnäsets bygdegård, 24 mars
  • Lundsjöns gamla skola, 18 mars
  • Aspåsgården i Aspås, 25 mars
  • Ringsta bygdegård, 19 mars
  • Hägragården i Dvärsätt, 26 mars

Meddela istället dina synpunkter till oss senast den 8 april via e-post eller telefon:

Jessica Raftsjö-Lindberg
072-588 50 58
jessica.raftsjolindberg@sweco.se 

Ronny Asplund
063-14 93 48
samrad@jamtkraft.se

SAMRÅDSMÖTEN OCH SAMRÅDSUNDERLAG

Information och inbjudan till samråden kommer att annonseras i lokaltidningen samt skickas ut via brev till berörda i området. Samrådsunderlaget med kartor och sträckningsalternativ finns att ladda ner på den här sidan och uppdateras efterhand. Vid önskemål om karta över hur stråkalternativ ligger i förhållande till din fastighet, kontakta Jessica. Vi skickar ut karta efter mottaget önskemål.

Tidplan

 Aktiviteter Tidsperiod
 Ansökan om koncession  December 2020
 Förväntat beslut om koncession  Början av 2022
 Projektering och upphandling  Höst/vinter 2021
 Byggstart  Sommar 2022
 Planerad idrifttagning  Höst 2023