Kostnadsfri kabelanvisning och övervakning av trädfällning

Ta reda på vilka ledningar som ligger i marken innan du ska gräva. En kabelanvisning fram till elmätaren är kostnadsfri om du beställer den via minst fem vardagar innan. 

Om du ska ta ner ett träd som riskerar att falla på en elledning i vårt elnätsområde kan du ta hjälp av oss. Vi övervakar trädfällningen kostnadsfritt.