Trädfällning nära elledning

Kontakta oss om du ska ta ner ett träd som riskerar att falla på en elledning. Vi kan hjälpa dig att övervaka arbetet.

Gratis övervakning tio dagar innan du fäller träd

Kontakta oss minst tio arbetsdagar innan du vill få hjälp att övervaka trädfällningen så kostar det inget. Behöver du hjälp tidigare tar vi ut en avgift på 1 300 kronor inklusive moms.

Du får själv hålla med utbildad personal för trädfällningen, vi hjälper dig endast att övervaka arbetet. Vi kan kostnadsfritt bistå med personal vid behov, till exempel om trädet lutar mot elledningen eller rådfrågning vid svår fällning.

Fäller du ett träd utan att ha beställt övervakning av oss och det faller på elledningen får du stå för reparationskostnaderna. Därför är det alltid bättre att kontakta oss innan.

Om det är sambyggt med Telia i stolparna behöver du kontakta även Telia.