Avtalsvillkor för fjärrvärme

Här hittar du de avtalsvillkor som gäller för fjärrvärme för privatpersoner.

Allmänna avtalsvillkor

Nya avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme till konsumenter gäller från och med 2019-05-01. Energiföretagen Sverige har tillsammans med Konsumentverket arbetat fram ett reviderat förslag till allmänna avtalsvillkor för fjärrvärmeleveranser till konsumenter. Parterna har godkänt förslaget, vilket innebär att det nu finns en ny branschöverenskommelse om dessa villkor.

Informationsbrev 2019-01-31

Nya allmänna avtalsvillkor 2019-05-01

Gällande allmänna avtalsvillkor till och med 2019-04-30

Tekniska bestämmelser

Leveransgräns mellan leverantörens och kundens anläggning