Reko fjärrvärme

Jämtkraft innehar den prestigefyllda kvalitetsmärkningen Reko Fjärrvärme. Fjärrvärmebranschens kvalitetssystem som tryggar och stärker kundernas ställning gentemot leverantören.

Reko sätter kunden i fokus

Som medlem i Reko lever vi upp till högt ställda krav inom öppenhet, jämförbarhet och förtroende. Det innebär i korthet att vi har:

  • Kunden som utgångspunkt
  • Reko avtal
  • Snabb hantering av problem
  • Öppenhet om bland annat pris
  • Flexibilitet för att tillgodose kundens värmeval

Vill du veta mer om Reko fjärrvärme? Besök gärna Energiföretagen Sveriges webbplats.