Hur fungerar fjärrvärme?

Fjärrvärmen består av tre delar – en fjärrvärmecentral som finns i ditt hus, ett fjärrvärmenät och en produktionsanläggning. I fjärrvärmecentralen överförs värmen från fjärrvärmenätet så att du får värme och varmvatten.

"Lilla filmen om fjärrvärme"

Här kan du se en kort, informativ film om vad fjärrvärme är och var den kommer ifrån. 

Trygg och varm med återvunnen energi

I fjärrvärmecentralen överförs värmen från fjärrvärmenätet via en värmeväxlare till ditt uppvärmningssystem och varmvatten.

Du kan ställa in hur varmt du vill ha i huset och sedan sköter fjärrvärmecentralens reglerutrustning resten. Och du kan duscha hur länge du vill, värmen tar inte slut.

En fjärrvärmepanna istället för många 

En enda värmepanna som värmer många hem istället för en panna i varje hem, det är grundtanken med fjärrvärme.

Vi använder förnybara bränslen som är varsamma med naturens resurser. En stor del kommer från energi som annars skulle ha gått till spillo. Som rester från skogsbruk, träavfall från soptippen eller spillvatten.