Trygg med service

Om du väljer att installera fjärrvärme sköter vi drift och underhåll av fjärrvärmesystemet dygnet runt. Skulle något krångla hemma hos dig har vi beredskap och är tillgängliga.

Vill du vara extra trygg kan du teckna serviceavtal. Då får du regelbunden kontroll av din fjärrvärmecentral också.