Viktig information! Den 3 juli fick flera kunder felaktiga digitala fakturor från oss. Det är viktigt att du inte betalar fakturan, utan bara låter den vara. Så ser du att fakturan är fel:

  • Fakturadatum är 2022-01-11
  • OCR/Fakturanummer börjar på 300
  • Du fick fakturan 2023-07-03
Ecosystem Östersund. Datacenter och livsmedelsodling i symbios genom restvärme.

18 miljarder satsas på grön industrisymbios i Östersund

Spillvärmen från ett datacenter med en storlek på 15 hektar återvinns i enorma växthus på 80 hektar. Till ytan är etableringen, som motsvarar 150 fotbollsplaner, lika stor som Northvolts industriområde i Skellefteå. Första fasen av Ecosystem Östersund ska stå klar 2026. Fullt utbyggd väntas industrisymbiosen kunna ge 1 000 jobb till 2033.

Ecosystem Östersund

Satsningen är unik på flera sätt. Hösten 2021 bokade Jämtkraft 500 megawatts effekt från Svenska Kraftnäts stamnätsstation Midskog utan att ha någon etablering klar. En chansning som betalade sig. Tillgången på effekt var avgörande för att Ecosystem Östersund skulle bli av. Fullt utbyggda kommer anläggningarna tillsammans behöva ca 200 av de 500 megawatten.

Störst hittills

Bakom investeringen står två bolag; EcoDataCenter som bygger nästa generations datahall och WA3RM som återvinner restvärmen. Det är första gången som de två aktörerna samarbetar och det är också unikt att WA3RM kan vara med i designarbetet från start. Idag står andra liknande anläggningar klara, men Ecosystem Östersund är den tveklöst hittills största satsningen.

Att återvinna restvärme från serverhallar är svårt då den låggradiga värmen på 30-45 grader inte går att använda till exempelvis fjärrvärme då det kräver högre temperaturer. Det är tack vare WA3RM som det är möjligt att återvinna och fördela spillvärmen till växthus av industriell storlek.

Ökad självförsörjning

Det är ännu inte bestämt vad som ska produceras i Ecosystems växthus men det skulle kunna vara en kombination av grönsaker, fisk eller skaldjur. Anläggningen skulle ensam kunna göra Sverige självförsörjande på exempelvis tomater. Omkring 40 procent av Sveriges växthus värms idag upp med hjälp av fossil energi. CO2-utsläppen från Ecosystem Östersund är däremot minimala eftersom datacentret drivs av förnybar energi.

Minskade molntjänstutsläpp

Datacentret erbjuder en annan fördel med stor potential. Utsläppen från datacentrens molntjänster brukar jämföras med utsläppen från världens samlade flygtransporter. Ecosystem Östersund kan erbjuda sina kunder förnybar energi, vilket alltså minskar utsläppen till nära noll, något som är efterfrågat av många mjukvarujättar.

Jämtkraft kommer att behöva använda en del av de 500 MW som bokats upp till ökad inflyttning och fler bostäder. Även fortsatt elektrifiering av både personbilar och tunga fordon kommer att kräva ökad effekt. Men det finns fortfarande plats för ytterligare etableringar, ett arbete som kommer att fortsätta inom Jämtkraft de närmaste åren.

Accelererad inflyttning

1 000 jobb i Östersund motsvarar nästan 15 000 nya jobb i Stockholm. Så Ecosystem Östersund kommer innebära inflyttning som i sin tur ställer enorma krav på bostadsbyggande och kommunal service. En inflyttad har ofta med sig en partner och i vissa fall barn. De tusen årsarbetstillfällena kommer försiktigt räknat alltså innebära dubbelt så många inflyttande.

Det sker dessutom alltid kringetableringar vid en så stor satsning. Så mycket pekar på att antalet årsarbetstillfällen kan bli mer än det dubbla när båda anläggningarna är i full drift 2033.