Viktig information! Den 3 juli fick flera kunder felaktiga digitala fakturor från oss. Det är viktigt att du inte betalar fakturan, utan bara låter den vara. Så ser du att fakturan är fel:

  • Fakturadatum är 2022-01-11
  • OCR/Fakturanummer börjar på 300
  • Du fick fakturan 2023-07-03
En rosa spargris står på ett element. I bild syns även en hand som vrider på elementets termostat.

Nytt bidrag för energieffektivisering av småhus

Det bästa sättet att sänka sina elkostnader är alltid att minska sin energiförbrukning. Nu kan du som äger en villa som värms upp med el eller gas dessutom söka stöd för att energieffektivisera. Bidrag ges för åtgärder på värmesystem eller klimatskal och kan innefatta allt från installation av fjärrvärme till att tilläggsisolera eller byta fönster och dörrar.

Att sänka sin elförbrukning genom energieffektiviseringsåtgärder är smart. Det får dubbel effekt på så sätt att du dels betalar för mindre el och dels för att det får en kollektiv effekt om vi tillsammans förbrukar mindre el. Då sjunker efterfrågan på el och därmed marknadspriset på el. Den som har möjlighet att till exempel byta från direktverkande el till fjärrvärme gör sig dessutom mindre beroende av en svängig elmarknad och plötsligt stigande elpriser.

I somras beslutade regeringen om ett bidrag med syfte just att främja energieffektivisering i småhus.

Vem kan söka bidraget?

Bidraget kan sökas av dig som helt eller delvis äger ett småhus som används som permanentbostad och i huvudsak värms upp med el eller gas. Du kan ansöka om bidrag för energieffektiviserande åtgärder på ditt värmesystem. Till exempel om du byter från direktverkande el eller ett vattenburet distributionssystem som värms upp av el och istället installerar fjärrvärme.

Du kan också ansöka om bidrag för åtgärder på klimatskalet, såsom till exempel byte av fönster och dörrar, tilläggsisolering eller vindtätning, men bara om du först fått bidrag till åtgärder på värmesystemet i samma hus.

Hur mycket kan du få?

Bidraget kan sökas för materialkostnader och täcker upp till 50 procent av kostnaden, dock högst 30 000 kronor för respektive område enligt ovan.

Kombinera med ROT och sök retroaktivt

Eftersom bidraget avser materialkostnader går det utmärkt att för samma åtgärder kombinera med ROT-avdrag, som ju gäller arbetskostnader. Du som redan gjort bidragsberättigade åtgärder på ditt hus kan ansöka om bidrag retroaktivt, om åtgärderna utförts efter november 2022.

Så här ansöker du om bidraget

Du gör din ansökan i Boverkets e-tjänst, men det är länsstyrelsen i respektive län som handlägger ansökningar, beslutar om bidrag och besvarar frågor om bidraget.

Sök eller läs mer om bidraget på Boverkets hemsida:
https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/bidrag-for-energieffektivisering-i-smahus/