Nu ska alla ha fått tillbaka strömmen, det som behöver åtgärdas är följande: I Nälden ska fjärrvärmen åtgärdas innan kl 15 idag, men det kan dröja ett tag innan det är full värme igen.

Avbrottskartan
Ryggen på två personer som sitter på en fjäll och blickar ut över omgivningen.

Varje kilowattimme räknas – så hjälps vi åt

Energimyndighetens kampanj ”Varje kilowattimme räknas” har pågått en tid och effekter syns i form av minskad elförbrukning. Regeringen gick i början av december ut och ytterligare underströk allvaret i den rådande energisituationen. Samtidigt vädjade man till hushållen att fortsätta minska sin förbrukning. Betyder det att vi måste skippa julens kakbak och ljusslingor? Eller finns det sätt att lysa upp den mörka årstiden utan att det behöver dra så mycket el?

– Alla som följt med i nyhetsflödet är smärtsamt medvetna om att vårt energisystem just nu är pressat. Hur direkt och hårt man påverkats av detta och vilka konsekvenser det kan få beror som bekant till viss del var i landet man bor. Men något som är klart är att vi alla kan hjälpas åt i denna situation, säger Moa Alexandersson, ansvarig för privatmarknad på Jämtkraft.

Regeringen uppmanar företag och hushåll att fortsätta minska sin förbrukning så mycket man kan och även att försöka flytta sin förbrukning till de timmar på dygnet då som minst el används i landet.

Minskar du din elförbrukning får det dubbel effekt.

Minskar du din elförbrukning får det dubbel effekt. Din egen kostnad blir lägre och det får även en kollektiv effekt. Förbrukar alla hushåll mindre el blir den totala efterfrågan mindre, systemet blir mindre ansträngt och marknadspriset sjunker, säger Moa Alexandersson.

– Kan vi dessutom sprida ut elanvändningen över dygnet, i den mån man kan, så att alla inte använder som mest el precis samtidigt kan vi kapa de så kallade topparna och därmed minska risken för effektbrist, fortsätter Moa.

Läs mer om energisituationen i Sverige och hur vi kan spara el och jämna ut kurvan på http://www.energimyndigheten.se/varje-kilowattimme-raknas/

Men hur spar man då el på bästa sätt?

Vi har ställt frågan till energi- och klimatrådgivare Tove Österud på Region Jämtland Härjedalen. Hon har flera kluriga lösningar som gör att vi både kan mysa och bli mer elsmarta i jul – men även resten av året.