GDPR – vad är det?

Från den 25 maj 2018 gäller GDPR, EU:s allmänna dataskyddsförordning som ersätter personuppgiftslagen, PUL. Varför ska du som privatperson ha koll på det här? Jo, för att kunna ta tillvara dina personliga rättigheter.

gdpr_660x200

De nya reglerna ställer krav på hur företag och myndigheter hanterar personuppgifter. Syftet är att skydda den personliga integriteten. Det innebär bland annat att företag inte får samla in fler personuppgifter än nödvändigt samt att de i förväg måste bestämma ändamål och informera berörda personer om detta.

Personuppgifter är all information som kan identifiera en fysisk person – personnummer, fotografier, mejladresser, ljudupptagningar, IP-nummer eller beskrivning av en persons psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

GDPR är en förkortning av General Data Protection Regulation som förordningen kallas på engelska.

Kontakta oss gärna om du vill veta hur vi på Jämtkraft har förberett oss för GDPR och vad det innebär för dig. Här kan du också läsa mer.

Läs mer om dataskyddsförordningen här.

Läs mer om dina rättigheter.