Tack solen!

Solen är fantastisk. Den ligger bakom många av våra energikällor, driver vattnets kretslopp, skapar vindarna och gör så att skogarna växer. Fler väljer förnybar energi, och intresset för just solenergi ökar. Vad beror det på? Och hur funkar det?

sol-kundbrev

Ett vanligt villatak i Sverige tar emot cirka fem gånger mer solinstrålning än husets totala energianvändning på ett helt år. Säkert har du sett de blanka, rutmönstrade solpanelerna på hustaken här och där. Och fler blir de.

– Det stämmer att allt fler vill satsa på solenergi. Bakom intresset ligger en ökad miljömedvetenhet, mer uppmärksamhet i media och det statliga solcellsstödet, säger Jan-Olof Dalenbäck på branschföreningen Svensk Solenergi.

Fördelarna med solenergi är flera. Solen tar inte slut, den är tyst, ger inga föroreningar och är gratis efter installationen. Den 1 januari 2018 höjdes det statliga stödet vid uppsättning av solceller på taket, från 20 till 30 procent av investeringskostnaden.

Så funkar det

Solens strålar används för att generera både värme och elektricitet. Solfångare är byggda för att absorbera solstrålarnas energi och utnyttja den till uppvärmning av hus, tappvarmvatten, pooler med mera. Genom solfångaren passerar ett lämpligt medium, ofta vatten, som för värmen 

I en solcell omvandlas solstrålarnas energi till elektricitet som sedan kan användas lokalt i huset eller skickas ut på elnätet. När solljuset träffar cellens framsida skapas en elektrisk spänning mellan cellens fram- och baksida. Ström får du genom att koppla en ledning mellan fram- och baksida.  

Processen pågår så länge solcellen är belyst men slutar när ljuset försvinner. Du kan komplettera solcellerna med batterier för att kunna använda elapparater och lampor när du behöver dem. Eller så kopplar du upp dig till elnätet och tar extra ström därifrån. Då kan du även sälja el när du har överskott.

Något för dig?

Tror du att solenergi kan vara något för dig? Börja med att ta reda på din elanvändning, speciellt under sommarhalvåret, om det finns en lämplig plats för solpanelerna och var det är lämpligt att placera växelriktaren. Du behöver även veta hur du kan koppla in solelsystemet.

– Bäst passar solenergi för dig som har ett södervänt tak. Något förenklat kan man säga att ju större tak du har och ju mer el du använder, desto mer fördelaktigt blir det med solenergi, säger Jan-Olof Dalenbäck.

Vill du veta mer? Hör av dig till oss på Jämtkraft så hjälper vi dig!

Offertförfrågan solceller

Fyll i underlaget så får du en offert på solpaneler eller ett komplett solcellspaket.

Köp solceller