Ladda för el!

Redan nästa sommar är det kanske just du som tar elbilen på semester. Det pågår en ständig utveckling vad gäller elbilar, laddhybrider och laddstationer. Två företag som ligger långt fram i utvecklingen av detta är Volvo Cars och CLEVER Sverige.

ladda-for-el

Volvos väg till rena elbilar

I allt högre grad går utvecklingen mot rena elbilar. På vägen dit är laddhybrider ett spännande alternativ, vilket är något som Volvo arbetar mycket med.

– Redan nu har vi fyra elektrifierade varianter till försäljning och det kommer fler, säger Hans Göran Milding, Alternative Propulsion Strategy Director på Volvo. 

Än så länge har endast ett fåtal rena elbilar lika lång körsträcka som dagens bensin- och dieselbilar. Laddhybriderna, där ett annat drivmedel än el används för längre körsträckor, blir ett smart alternativ. 

Förmågan att köra elektriskt har ökats i laddhybriderna, vilket gör att de ofta kan köras som rena elbilar.

– När vi i höstas presenterade vår nya bensinladdhybrid XC90 T8 Twin Engine befäste vi detta ytterligare. Vi ser lika seriöst på elektrifiering som vi alltid har gjort på säkerhet.

Det svåra med elektrifieringen är de höga kostnaderna för tekniken. Detta är något som bearbetas dagligen med de leverantörer som finns på världsmarknaden.

– Priserna går neråt, men det är fortfarande den i särklass största frågan. Sedan har vi ju som sagt laddinfrastrukturen. Här behöver samhället koppla ett grepp och se till att det jobbas efter en plan så att de bilägare som idag kör laddhybrider kan köra ännu mer elektriskt och i förlängningen för att skapa en fungerande infrastruktur.

Clever vägleder kring laddlösningar

Ett företag som hjälper bilister att ta fram den bästa laddlösningen är CLEVER Sverige AB. Företagets VD Fredrik Nordin:

– Vi har som målsättning att vägleda kunderna kring laddning redan innan de lämnar bilhallen i sin nya elbil eller laddhybrid. Via vårt samarbete med de stora elbilstillverkarna blir frågan om laddning en naturlig del av bilköpet. Allt för att kunden ska få den bästa start med sin nya bil.

Han fortsätter:
– Det unika med CLEVERs erbjudande är att vi kan erbjuda laddning till alla kundens behov. Med vår laddbox i garaget, ett laddkort i plånboken och vår app i telefonen har kunden allt man behöver för att ladda bekymmersfritt. Laddlösningen hemma är viktig eftersom 80–90 procent av all laddning beräknas ske när bilen står parkerad hemma.

Lönsamt med elbil sett över tid

Fredrik Nordin menar att även om inköpspriset för en elbil är något högre än priset för en motsvarande diesel- eller bensindriven bil kan elbilen bli avsevärt billigare över tid. Det är betydligt billigare att tanka ström än bensin eller diesel och en elbil har varken koppling, katalysator eller kamrem, vilket sänker den totala kostnaden för bilen.

– En elmotor är betydligt mer effektiv än en förbränningsmotor och växellådan är dessutom automatisk, vilket innebär att din körupplevelse blir både roligare och smidigare.

– Om elen som används till att ladda elbilen dessutom är producerad av vindkraft eller vattenkraft, är CO2-avtrycket per körd kilometer väldigt nära 0. Elbilen är även helt tyst och släpper varken ut NO2, partiklar eller buller.

När det gäller Volvos V60 laddhybrider så känner Hans Göran Milding väl till hur stor miljöeffekt dessa har haft.

– Vi har via data sett att kunderna kört cirka 50 procent av sin totala körning på el, och då har de i princip bara kunnat ladda i sitt hem. Med en väl fungerande laddinfrastruktur kommer detta bli ännu bättre.

Elbilens fördelar

  • Bränslekostnaden för att köra en elbil är ca 3 kronor/mil.

  • Elbilen är 4 gånger effektivare jämfört med vanliga bilar. Laddas den dessutom med förnybar el blir koldioxidutsläppen lika med noll.

  • Den ger inte ifrån sig motorbuller. Den är så tyst att det är klurigt att höra att den är igång.

  • Motorn och övriga bilen har färre komponenter som kan gå sönder, det ger väsentligt lägre kostnader.

Utbyggnad av laddinfrastrukturen

Fredrik Nordin:
– Vi har under det senaste året byggt snabbladdstationer längs E4, E6 och E18 i södra och mellersta Sverige och har på så sätt gjort det möjligt att köra elbil mellan Malmö, Göteborg, Stockholm och Sundsvall. I Jämtland har vi integrerat Green Highway till vårt laddnätverk.

CLEVER Sverige har som målsättning att elektrifiera E22, förhoppningsvis redan i år. För att komplettera sina utbyggnadsplaner hoppas de på att kunna integrera laddstationer etablerade av samarbetspartners till CLEVERs publika laddnätverk.

– Vår vision för vårt publika nätverk av laddstationer är att fortsätta utbyggnaden där behovet för laddning finns. Det gäller såklart både placering, antal och effekt. Omställningen till elbil och möjligheten till laddning går hand i hand. Därför är det viktigt med ett tillförlitligt laddnätverk som skapar trygghet. Som laddoperatör ska vi göra det lätt att köra elbil.

Hans Göran Milding menar att frågan om laddstationer är lika självklar som att det finns bensinstationer.

– När vi 2019 skall introducera vår rena elbil gäller det att det finns en sådan struktur på plats. Initiativ är tagna men samordningen behöver öka om vi ska få detta att fungera. Det känns som en nationell fråga och någon på den nivån borde hålla i planen.

Elektrifiering i världen inverkar positivt på miljön

Redan idag finns krav i USA på att sälja elektrifierade bilar via myndigheten CARBs bestämmelser. Liknande initiativ tas runt hela världen, berättar Hans Göran.

– I Kina sattes tonen för elektrifiering redan i den 12:e femårsplanen, för fem år sedan, och de kommer förstärkas i den nya 13:e. Inom EU har vi CO2-kraven som gör att elektrifierade bilar behöver komma ut på marknaden för att respektive biltillverkare skall klara genomsnittsnivåerna på sin flottförbrukning.

Det är en självklar del av vår framtid och stämmer mycket bra med vår miljöpolicy och vår strävan om att ta oss vidare inom premiumsegmentet.

Elektrifiering ger som bekant inte bara en mycket positiv inverkan på miljön, det ger också en ytterst sofistikerad körupplevelse. Detta märks tydligt på flera sätt.

– Vi pratar om upplevelsen som ”Sound of Silence” men även prestandan är utmärkande för denna typ av drivlina. Så satsningen är tydlig och som sagt en självklar del av vår framtid, säger Hans Göran.

Volvo har en lång historia med elektrifiering av bilar, redan 1973 efter oljekrisen startades det första projektet, ”The City Car”. Orsaken var att företaget såg ett behov av att hitta alternativ till förbränningsmotorer för framtida eventuella scenarier.

– El var och är det hetaste alternativa spåret. Sedan dess har vi jobbat enträget med de flesta möjliga koncept vad gäller elektrifiering, säger Hans Göran.

– Detta har gett oss mängder med erfarenhet som bland annat lett till att vi redan 2012 kunde presentera världens första diesel-laddhybrid, Volvo V60 PHEV, som idag heter Volvo V60 Twin Engine.

Hög prestanda i motorerna 

Volvo har även och som enda premiumbiltillverkare gjort om sina förbränningsmotorer till 4-cylindriga.

– Detta som ett ytterligare led i vår strävan inom miljöområdet. Vi är också den enda premiumbiltillverkare som har använt elektrifiering för våra högprestandavarianter, andra leverantörer har både 6- och 8 cylindriga motorer för detta.

Detta bevisar att det inte behöver finnas någon motsägelse i hög prestanda och att vara miljövänlig.

– Det känns mycket roligt att vi inom Volvo i Sverige tar denna typ av initiativ och ledarskap för att peka ut riktningen för framtiden, avslutar Hans Göran Milding.