Elmixen avgör – Sverige ligger i topp!

Intresset för elbilar ökar. Men alla är inte övertygade. För vad är egentligen renast och bäst för vår miljö? Svensk el, bensin eller diesel?

elbil med vindkraftverk

Mycket pekar på att det är hybridteknik och elmotorer som gäller framöver. År 2020 ska 150 000 elbilar finnas i Sverige, om regeringen får som den vill. Men är verkligen elbilar ett bättre alternativ för miljön, eller bara ett sätt att flytta utsläppen från bilen till produktionen?

Mixen avgör

Svaret är ganska enkelt – det är elmixen som avgör hur ren en elbil faktiskt är. I Sverige är el bättre än alla andra drivmedel. Som elbilsanvändare kan du köpa ursprungsmärkt, förnybar el. Eller varför inte investera i egen förnybar elproduktion genom att köpa vindkraftandelar eller installera solceller på taket? Med 10 till 15 kvadratmeter solceller kan du producera elen som behövs för att köra 1 500 mil per år.

– Om en elbil laddas med förnybar el så har miljöpåverkan kapats rejält. Men även om elbilen skulle köra på el från den Europeiska elmixen så kan vi se att elbilen har lägre miljöpåverkan än en avgasbil sett över hela bilens livscykel, förklarar Mazdak Haghanipour, sakkunnig Elfordon & Laddinfrastruktur på Power Circle, elkraftbranschens intresseorganisation.

Stora skillnader

Hur mycket renare elbilarna är skiljer sig från land till land. I länder med kärnkraft och förnybar energi är skillnaden drastisk jämfört med en fossilbil: där kan en elbil i genomsnitt släppa ut hälften så mycket – i vissa fall mindre än så. I länder där en stor del av strömmen kommer från kolkraft, som Kina till exemepelm, är elbilen cirka 15 procent renare än en fossilbil. Sverige då? Jo, vi ligger i topp med vår energimix, tillsammans med bland andra Island och Paraguay.

Källor: emobility.se, Bloomberg New Energy Finance.

Exempel på energimix i olika länder

Norge: Nästan all elektricitet genereras av vattenkraft.
Frankrike: Mer än 90 procent kommer från förnybara källor. I takt med att fossilbilar blir renare kan elbilens "klimatfördel" minskas framöver, om inte andelen förnybar energi ökar ytterligare.
Japan: Kärnkraft ersätts i viss mån av nybyggda kolkraftverk och naturgasverk, efter jordbävningen 2011.