Sol och regn – en färgsprakande kombination

Den svenska sommaren betyder ofta snabba växlingar i vädret. Då är chanserna extra goda att få se en regnbåge på den mörka himlen.

regnbage_815x458

Vad är det vi ser?

När vattendroppar bryter solens ljusstrålar bildas det klara spektrum av färger som är regnbågen. Dess sju färger har alltid samma ordning – från rött överst till violett i den nedre kanten. Regnbågen syns som en halvcirkel, men är i själva verket rund. För att kunna se hela dess form behöver du befinna dig högt över havets yta i exempelvis ett flygplan. Vitt ljus består egentligen av regnbågens alla färger. Solen skiner på regn (eller vattnet från ett vattenfall, vattenspridare eller liknande). Dropparna fungerar då som prismor som bryter ljuset. Eftersom strålarna träffar dropparna på olika ställen i dess droppform, och ljuset därmed bryts i olika vinklar, så bildas de olika färgerna i spektrumet.

Mångfald och lika värde

Under medeltiden fick regnbågens färger olika religiös innebörd. Idag används den flitigt som symbol för bland annat hbtq-rörelsen och står för mångfald, lika värde och rättigheter. Den regnbågsfärgade flaggan vajar stolt under bland annat Pridefestivalen. Regnbågen är också en stark symbol för frihet, energi och glädje och förknippas med andlighet och New Age-rörelsen.

Som en saga

Kärt barn har många namn: ringbåge, himmelsbåge, skurbåge, väderbåge, vattenbåge och Guds båge är bara några av dem. I nordisk mytologi kallades regnbågen Bifrost och sågs just som en båge eller bro som förband gudarnas värld med människornas. Även i Kina såg man på regnbågen som en gudsbro.

Enligt äldre nordisk folktro kunde stor rikedom hittas vid regnbågens slut.  Att kasta sin tomma hatt in i regnbågen skulle även det innebära guld. Från samma tid kan vi även hitta varningar för att exempelvis peka på regnbågen eller gå under den. Ett ruttet finger eller i värsta fall olycka och död sas drabba den som vågade försöka. Kanske bäst att betrakta vår färggranna vän på lite håll – för säkerhets skull.