Så kan snön boosta solkraften

Solkraft, mitt i kalla vintern – fungerar det? Javisst! Snön kan till och med öka effektiviteten.

solkraft_653x367.jpeg

Kortare och mörkare dagar och så snö som täcker tak och fasader på sina håll. Då kanske det inte först och främst är solkraft vi tänker på som energikälla den tiden på året. Men snön är inte enbart ett hinder för solkraften utan också en tillgång.

– Snön reflekterar solljuset och kan därmed boosta solenergin, precis som vattenytor gör, förklarar Marika Edoff, solcellsforskare vid Uppsala universitet.

Maximal effekt

När solpanelerna installeras rätt, med cellerna i rätt vinkel, går det att få maximal effekt i miljöer med mycket snö.

– Att nyttja reflektionen från snö kan öka energin upp till 20 procent jämfört med utan snö, förklarar Marika Edoff.

Placeras panelerna dessutom lodrätt undviker man risken för att snö lägger sig som ett täcke över solcellerna. Däremot, poängterar Marika Edoff, löper solpaneler på fasader större risk att skuggas från omgivande skog och hus.

– För att snön ska kunna reflektera ljus på allra bästa sätt, vid lodrätt montering krävs öppna fält framför huset, förklarar hon.

Solkraften växer

Sommar eller vinter, höst eller vår – solkraften kommer att få en allt större betydelse i framtiden, tror Marika Edoff.

– Det är rimligt att räkna med att 10 till 15 procent av elektriciteten i Sverige kommer att ha sitt ursprung från solceller inom de närmaste tio åren, men det beror såklart både på teknikutveckling och politisk vilja. 

 

Marika Edoff

Namn: Marika Edoff

Yrke: Professor i Fasta Tillståndets Elektronik, ssk solceller vid Uppsala universitet. En av fyra grundare av solcellsföretaget Solibro

Vetenskapliga intressen: Cu(In,Ga)Se2-solceller. Materialforskning och karakterisering, både av solceller och material. Tunnfilmstekniker

 

 

 

Vill du producera egen solel?

Nyttja solens strålar till att producera egen solel som sänker din elkostnad. Vi hjälper dig att komma igång och erbjuder nyckelfärdiga solcellslösningar