Viktig information! Den 3 juli fick flera kunder felaktiga digitala fakturor från oss. Det är viktigt att du inte betalar fakturan, utan bara låter den vara. Så ser du att fakturan är fel:

  • Fakturadatum är 2022-01-11
  • OCR/Fakturanummer börjar på 300
  • Du fick fakturan 2023-07-03
Två personer står med ryggen till på ett fjäll med utsikt över fjäll och sjö. Till vänster syns ett blått tält.

Ditt elavtal kapar pristopparna

Tanken med vårt avtal Jämtpriset är att du som kund ska slippa de värsta pristopparna och få ett jämnare och långsiktigt lägre pris. Statistiken visar att Jämtpriset var ett bra val under 2022. 

En turbulent europeisk energimarknad har fortsatt bidragit till höga och väldigt svängiga elpriser i Sverige. Vissa månader under 2022 innebar tyvärr prismässiga toppnoteringar för de flesta av oss, oavsett var i landet man bor. Hur mycket högre medelpriset för helåret blev jämfört med tidigare år varierar ganska mycket mellan norra och södra Sverige.

Gemensamt för alla er som har Jämtkrafts elavtal Jämtpriset är dock att de allra värsta topparna kapades och att snittpriset för året blev lägre jämfört med ett helt vanligt rörligt avtal. I graferna längst ner på denna sida kan du se detta och jämföra Jämtpriset med det vanliga rörliga priset - i just ditt elområde. Sammantaget visar denna jämförelse att Jämtpriset utslaget över året låg 17-28 % lägre än ordinarie rörliga avtal beroende på var man bor.

Jämtpriset är ett så kallat förvaltat avtal där Jämtkrafts elhandlare försöker köpa in elen på börsen så billigt som möjligt i förväg, när de bedömer att priset är bra, och väntar när de bedömer att priset blir lägre senare. Typiskt för Jämtpriset är att man, precis som för ett rörligt pris, inte i förväg vet vilket pris man får utan får lita på att våra elmarknadsexperter gör rätt bedömningar. Priset kan alltså bli både bättre och sämre än det helt rörliga en enskild månad. Typiskt är också att pristopparna blir lägre och att de riktigt billiga månaderna istället kan bli något dyrare, speciellt när priset faller snabbt.

Tanken är alltså att skapa ett jämnare och över tid något lägre pris för alla kunder. Graferna nedan visar att vi lyckades med detta under föregående år och även en längre historisk jämförelse visar på samma mönster. Sett till årsmedelpriset har Jämtpriset hamnat under det rörliga fem av de senaste sju åren.

Jämtpriset vs Rörligt pris 2022 SE1

Jämtpriset vs Rörligt pris 2022 SE2
Kunder i våra ägarkommuner har dessutom en lokalrabatt som ger ett avdrag på dessa priser med 3,75 öre per kWh inkl. moms.

Jämtpriset vs Rörligt pris 2022 SE3

Jämtpriset vs Rörligt pris 2022 SE4

Det exakta individuella priset per kund påverkas av myndighetsavgifter och tillval och kan skilja sig från ovan angivet snittpris.