Viktig information! Den 3 juli fick flera kunder felaktiga digitala fakturor från oss. Det är viktigt att du inte betalar fakturan, utan bara låter den vara. Så ser du att fakturan är fel:

  • Fakturadatum är 2022-01-11
  • OCR/Fakturanummer börjar på 300
  • Du fick fakturan 2023-07-03
Medarbetare på Jämtkraft.

Elmätare för framtidens energisystem

Majoriteten av Jämtkrafts elnätskunder, drygt 50 000 av 64 720, har nu fått nya digitala elmätare. Med dem kan vi hjälpa dig snabbare om det uppstår problem i elnätet.

Tidigare har vi förlitat oss på att du som kund ska upptäcka ett problem och ringa oss, nu kan vi övervaka nätet på ett bättre sätt och automatiskt upptäcka eventuella fel och till och med avhjälpa en del fel på distans – snabbare och enklare helt enkelt.

Smartare elanvändning

De nya mätarna skapar också ännu bättre förutsättningar för dig som själv vill påverka din elräkning genom att styra din elförbrukning till tider på dygnet då trycket på elnätet inte är lika högt och priset på el är lägre. Hos din elhandelsleverantör kan du be om ett timprisavtal där du betalar det som elen faktiskt kostar just den timme du förbrukar den. Och då är timvisa mätvärden över din förbrukning från oss som elnätsleverantör en förutsättning. Mätarna kommer också göra det möjligt för dig som kund att själv ta del av dina mätdata direkt från elmätaren.

De nya elmätarna har driftsäker kommunikation via radio, är förberedda för småskalig produktion (till exempel solceller på ditt tak) och kan mäta hur mycket el som har använts och producerats ända ner till 15-minutersperioder.

Med digitala elmätare får också Jämtkraft bättre möjligheter att använda informationen om elanvändningen för att lastbalansera nätet, alltså hjälpa till så att det är balans mellan den el som produceras och den som förbrukas. När fler börjar köra elbil och industri och vardag ska bli fossilfri tryggar de nya elmätarna en säker drift av elnäten.

Den första maj 2023 var 50 000 av totalt 64 720 elmätare utbytta. Hösten 2024 planeras samtliga elmätare vara ersatta.

Bytet av elmätare är ett stort nationellt projekt där sammanlagt 5 miljoner mätare i hela landet ska bytas ut. Läs mer om det här.

Jämtkrafts elnät

  • 64 720 kunder varav cirka 1 600 är mikroproducenter, det vill säga att kunden själv producerar el som skickas ut i elnätet.
  • 884 mil ledningar i sex av Jämtlands läns åtta kommuner (Åre, Krokom, Östersund, Strömsund, Berg och Bräcke)
  • 99,99 % driftsäkerhet.