Fler gör som kungahuset – satsar på solceller

Solceller blir allt intressantare som energikälla för svenska hushåll och företag. En utveckling som också uppmuntras av regeringen. Och det med självaste kungen som förebild.

solceller-solnedgang

Antalet solcellsinstallationer i Sverige har i stort sett fördubblats under 2015 jämfört med 2014. Solenergin står nu också för mer än en procent av den globala elproduktionen. Något som den internationella energiorganisationens solcellsprogram IEA PVPS lyfte fram i sin årliga trendrapport som presenterades i slutet av oktober 2015. Den installerade solcellseffekten är nu totalt 177 gigawatt, och solcellerna får allt större spridning. 

Idag kommer uppskattningsvis 0,1 % av Sveriges totala elkonsumtion från solceller. På europeisk nivå kan det jämföras med t.ex. Tyskland och Italien som får ca 8 % av sin el från solceller. Det här är dock något som regeringen vill ändra på. Ett kraftigt utökad bidrag för stöd till installationer, från 50 miljoner förra året till 225 miljoner för 2016, ska få fler att vilja satsa på solenergi.

En som redan satsat på den nya tekniken är kungen. På hans uppdrag har en mindre solcellsanläggning varit i drift på norra längan av Kungliga slottets tak sedan 2010. Resultatet har varit över förväntan vilket gör att kungahuset gärna ser fler solceller på slottet.

Köp våra solcellspaket

Nyttja solens strålar till att producera egen klimatsmart el som sänker din elkostnader. Vi säljer nyckelfärdiga solcellslösningar med integrerade solceller. Läs mer och köp våra solcellspaket.