Från väderkvarn till vindkraft – så började det

Efterfrågan på förnybar energi ökar och i takt med det växer vindkraften. Att omvandla vind till energi, det började redan för 3 000 år sedan.

vindkraft 653x367

De första väderkvarnarna spåras till 600-talet f.Kr. och det afghanska höglandet. Först 2 000 år senare fick Europa upp ögonen för väderkvarnarna. Fram till 1800-talets slut var vinden en av de viktigaste energikällorna, bland annat för att driva mjölkvarnar.

Idén att utveckla väderkvarnarna och använda vinden till att producera el kom från dansken Poul de la Cour som 1891 byggde det första vindkraftverket. Kraftverket hade en diameter på 23 meter och en effekt på 18 kilowatt. Den moderna vindkraftstekniken började utvecklas i snabb takt under 1970-talet, viljan att minska beroendet av olja som energikälla hade börjat växa och Sverige var ett av de länder som finansierade forskning och utveckling på området.

Dagens vindkraftverk då? Ja, de är större och effektivare än någonsin och utvecklingen fortsätter. I framtiden räknar man med att kunna uppnå en effekt på 15–20 MW* med ett enda vindkraftverk. Det är ettusen gånger effektivare än la Cours vindkraftverk från 1891.

* Motsvarar hushållsenergi till 9 500-13 000 hushålls årsbehov. 

 

Källa: Energimyndigheten