Viktig information! Den 3 juli fick flera kunder felaktiga digitala fakturor från oss. Det är viktigt att du inte betalar fakturan, utan bara låter den vara. Så ser du att fakturan är fel:

  • Fakturadatum är 2022-01-11
  • OCR/Fakturanummer börjar på 300
  • Du fick fakturan 2023-07-03
Stefan Sedin

Investerar 1,5 miljarder för elförsörjningen

Jämtkraft kommer att investera totalt 1,5 miljarder kronor i länet fram till år 2030 för att säkra upp elförsörjningen. Det är en kraftfull satsning som är nödvändig för att Jämtkraft, även i framtiden, ska ligga i framkant vad gäller infrastruktur för elförsörjning.

Elektrifieringen av samhället, inte minst av industri- och transportsektorn, gör att elanvändningen kommer att öka drastiskt. Samtidigt befinner sig Europa i en energikris och både kriget i Ukraina och klimatomställningar orsakar oro.

– Under de senaste åren har kraven på energisystemet ökat drastiskt. En del beror såklart på kriget mot Ukraina, men även på att den snabba digitaliseringen driver på säkerhetskraven, säger Stefan Sedin, chef för Jämtkraft Elnät AB

Jämtland som region har under lång tid ansetts ligga i framkant i Europa vad gäller infrastruktur för elförsörjning. Elektrifiering med hjälp av förnybar energi som Europa står inför nu har redan genomförts tack vare grön elproduktion genom vind- och vattenkraft.

– För att vi även fortsättningsvis ska vara den trygga och säkra elleverantören som erbjuder stora möjligheter för industriell utveckling måste vi nu i god tid säkra upp, ställa om och investera för framtiden här i Jämtland, säger Stefan Sedin.

Den stora ökningen av elanvändning beror även i Jämtland främst av elektrifieringen av transportsektorn, med övergången till elfordon. Även industrisektorn har ökade behov av en fungerande infrastruktur av elnätet, då främst genom nya industrisegment såsom bränsleframställning av biomassa och vätgasframställning. I Jämtland ligger ett stort fokus på en ny, grön industri.

Investerar för mer el i elnätet

Totalt kommer Jämtkraft att investera 1,5 miljarder kronor i elnätet de närmaste åren, fram till 2030. Förstudier har pågått en tid och nu ska projektering påbörjas. Elstolpar kommer att börja resas under början av 2024 och redan under nästa år kommer 243 miljoner kronor att investeras.

– Vi har en mängd projekt på gång i hela länet, säger Stefan Sedin. Den allra största satsningen kommer att beröra omkring 40 000 av Jämtkrafts totalt 64 000 kunder i Jämtland. Totalt kommer drygt tio mil ledning att moderniseras och de gamla trästolparna bytas ut, från Midskog till Östersund med omnejd. Vi kommer även att höja spänningsnivån för att kunna transportera mer el i det nya nätet.

Midskog är uttagspunkten från Svenska Kraftnäts stamnät till Jämtkrafts regionnät och är en av Sveriges största stamnätsstationer, en knutpunkt för strömförsörjningen.

Vad måste vi som konsumenter göra förr att klara energiomställningen framåt?

– Du som konsument kan vara lugn. Elen kommer att räcka när de här investeringarna är gjorda, försäkrar Stefan Sedin. Men, elen ska användas till det som elen är bra för. Det är klokt att tänka över vad man använder elen till och att effektivisera användningen, vilket även sparar pengar. Att använda el som uppvärmning kanske inte är det mest effektiva. Däremot är det klokt att nyttja elen till elbilen för att minska nyttjandet av fossila bränslen.