Nu ska alla ha fått tillbaka strömmen, det som behöver åtgärdas är följande: I Nälden ska fjärrvärmen åtgärdas innan kl 15 idag, men det kan dröja ett tag innan det är full värme igen.

Avbrottskartan
En rosa spargris står på ett värmeelement.

Heja svenska elkunder – nu sparar vi så det ryker!

Tillsammans har svenska hushåll sänkt elförbrukningen med hela 18 procent i september, jämfört med fjolårets siffror. Det innebär att vi nästan dubblerar EU-målet om att spara 10 procent. Nu gäller samma devis som under pandemin. Håll i och håll ut! Vi har redan bevisat att vi klarar det – och det bästa är att priserna sjunker i takt med våra gemensamma ansträngningar.

Redan i vinter kan elpriserna halveras i våra sydligare landsändar, förutsatt att EU snabbt når målet att minska elförbrukningen med 10 procent. Enligt en färsk studie från Energiforsk är nämligen energihushållning den åtgärd som snabbast kan sänka elkostnaderna. För en eluppvärmd villa skulle prissänkningen kunna ge en besparing på cirka 4 000 kronor i månaden i vinter.

– Det ligger i Europas egna händer att snabbt sänka elpriserna. Vi kan alla bidra och hjälpa både utsatta hushåll och företag, säger Markus Wråke, vd på Energiforsk, i ett pressmeddelande.

Och Sverige är redan på god väg. Enligt Svenska kraftnät (SvK) har svenska hushåll minskat sin förbrukning under september med följande procentsiffror (från elprisområde ett i norr till elprisområde fyra i söder).

  • Elprisområde 1: minus 12 procent 
  • Elprisområde 2: minus 14 procent
  • Elprisområde 3: minus 18 procent
  • Elprisområde 4: minus 21 procent  

Minskningen är alltså störst i söder med minus 21 procent och något lägre i de nordligaste delarna, med minus 12 procent. Detta följer naturligt kostnadsbilden över landet, där dagens elpriser är som högst i södra Sverige och lägre i de norra landsdelarna.

Flera fördelar

Fördelen med att spara på hushållselen är flera. Dels ser du effekten relativt snabbt, oftast redan på nästa månads elräkning. Dels hjälper du till att skapa ett stabilare system genom att kapa eltopparna.

– Kan hushållen fortsätta på detta sätt under hela vintern minskar risken för bortkoppling på grund av effektbrist påtagligt. Därtill pressar det tillbaka elpriset, säger Erik Ek, strategisk driftchef på Svenska kraftnät, i ett uttalande på myndighetens hemsida.

Besparingarna är extra positiva eftersom de också innebär att trycket på energisystemet minskar när användningen är som högst. Sammantaget gör detta att vi även minskar risken för elbrist och högre pristoppar.

Den exakta effekten på våra elpriser är givetvis svårbedömd. Det beror mycket på vinterns väder. Ju kallare – desto dyrare elpriser. Men en sak står klar, och det är att den dyraste produktionen – som också sätter priset för all el – den faller bort om våra behov av el blir lägre.

Jämtkraft har tidigare berättat om följderna av att en reaktor vid kärnkraftverket i Ringhals tillfälligt tagits ur bruk på grund av reparation, och att detta påverkat eltillgången negativt.  Men – den kraftigt minskade hushållsförbrukningen ändrar den bedömningen enligt Svenska kraftnät.

– Om minskningen av förbrukningen håller i sig i södra Sverige över vintern går det att jämställa med produktionen från en kärnkraftsreaktor, drygt, enligt Erik Ek.

Källor: Energiforsk, Ny Teknik, Svenska kraftnät

Trenden fortsätter i oktober

Rykande färska siffror visar att trenden med den minskade förbrukningen fortsätter även i oktober, dock med en något lägre minskning. Totalt i Sverige gick förbrukningen ner med 7,6 procent i oktober jämfört med föregående år. Även denna månad var nedgången störst i södra Sverige.

Läs mer om förbrukningen i oktober på svk.se