Under helgen har det kommit stora snömängder. Gå inte nära eventuellt lågt hängande ledningar eller träd som fallit mot ledningar, ring och felanmäl det på 063-14 92 00.

Avbrottskarta
Värmer fötterna på element uppvärmd av fjärrvärme

Ökade bränslekostnader leder till prishöjning

Fjärrvärmepriset kommer nästa år höjas med nio procent. Höjningen orsakas av kraftigt ökade bränslekostnader och träder i kraft 1 januari 2024. För en snittvilla betyder höjningen ungefär 100 kronor i månaden och för en snittlägenhet ungefär 50 kronor.

– Anledning till att vi tvingas höja priset är att vi fått kraftigt ökade kostnader för fjärrvärmeproduktionen, säger Ulf Lindqvist, chef för Jämtkraft Fjärrvärme.

Kriget en faktor

Fjärrvärme produceras till stor del av restprodukter från skogen och skogsindustriella verksamheter. Kriget mellan Ukraina och Ryssland har lett till att export från dessa länder har stoppats, vilket motsvarar cirka 30 procent av världsmarknaden för biobränsle. Och även om Jämtkraft eller andra svenska fjärrvärmeföretag inte importerar från dessa länder har situationen lett till ökade priser på bioenergi i hela Europa. Inte minst då man samtidigt använder mer och mer biobränsle ute i Europa. Efterfrågan har stigit samtidigt som utbudet minskat.

Samtidigt minskar många sågverk produktionen av sågade trävaror, eftersom efterfrågan på det har minskat i takt med att byggandet minskar. Detta gör att tillgången på restprodukter från sågverk, såsom bark och sågspån, minskar. Det leder också till mindre uttag från skogen, vilket i sin tur leder till minskad tillgång på grot (grenar och toppar) som är en restprodukt från skogen som i hög grad används i fjärrvärmeproduktionen.

En låg kronkurs gör det dessutom attraktivt för andra länder att importera biobränsle från Sverige, vilket har tryckt upp råvarupriserna här hemma ytterligare.

Förstår oron

– De ökade priset på bioenergi påverkar hela branschen och vår prishöjning är större än förra året men långt ifrån så stor som de omkring 30 procent som andra fjärrvärmebolag aviserat, säger Ulf Lindqvist.

En prishöjning med nio procent motsvarar ungefär en hundralapp i månaden för en genomsnittlig villa i Jämtkrafts fjärrvärmenät. För en snittlägenhet motsvarar höjningen ungefär 50 kronor i månaden.

– Jag har stor respekt för att folks privatekonomi är ansträngd med tanke på stigande räntor och höjda matpriser men fördelen med fjärrvärme är att priset gäller för hela 2024 oavsett vad som händer. Fjärrvärme är fortsatt en ekonomiskt trygg och stabil uppvärmningsform. Med små åtgärder går det också att hushålla med värme och varmvatten. Vi bidrar gärna med tips och råd kring det, fortsätter Ulf.

Fullständiga prislistor kommer finnas här.

Viktig information till dig!

Innan en prishöjning träder i kraft har du rätt att få information om den. Detta eftersom det innebär en ändring av villkoren för din fjärrvärmeleverans, som du enligt fjärrvärmelagen ska underrättas om senast två månader innan ändringen börjar gälla.

Fjärrvärmelagen ger dig också rätt att begära förhandling inom tre veckor från det att du informerats om de nya villkoren och rätt att begära medling inom tre veckor efter att förhandlingen avslutats.

Mer information finns i avtalsvillkoren som du hittar här: jamtkraft.se.