Installation av solceller eller solcellspaket till ditt hus

Under de senaste åren har det blivit mer och mer populärt att som villaägare investera i solceller, och det är inte svårt att förstå varför. Fördelarna med solceller är många om man jämför med andra energikällor.

installation av solceller eller solcellspaket till ditt hus

Den kanske vanligaste anledningen till att man väljer att installera solceller är för att vara snällare mot miljön, men det är långt ifrån den enda anledningen som finns för att göra detta klimatsmarta val.

Jämtkraft är ett energibolag med rötterna i Jämtland. Vi utnyttjar kraften i det som finns runt omkring oss – skog, vind, vatten och sol – för att producera hållbar el. Vi kan som organisation härledas bak till 1889, och denna erfarenhet har gett oss många värdefulla insikter om energi, klimat och kunder. Vi på Jämtkraft har en vision om att all energi ska komma från hållbara källor. Så är det tyvärr inte än, men vi gör vad vi kan för att föra oss närmare klimatsmart energi.

Vi på Jämtkraft erbjuder privatpersoner och företag solceller och solcellspaket. Att installera solceller är ett enkelt sätt för privatpersoner att vara smarta både ur en klimatmässig och en ekonomisk synvinkel.

Vad är solceller?

Kort och enkelt förklarat är solceller en teknik som gör det möjligt att omvandla energin i solens strålar till elektricitet som man själv kan använda i sitt hus. Under de senaste åren har solcellsteknik ökat i popularitet och det är inte ovanligt att se solcellspaneler på hustak runtom i hela Sverige.

Hur fungerar solcellstekniken och installationen i praktiken?

De flesta tycker att hållbar elektricitet från solceller är en bra idé. Men det kan vara svårt att få grepp om hur tekniken fungerar och vad det innebär i praktiken att välja solcellsenergi. Här går vi i korta drag igenom hur allting hänger ihop.

 1. Solcellerna installeras i regel på ett tak eller en markställning. De är vinklade för att maximera energin från solljuset. Panelerna är ofta mörkgrå eller svarta. Elektriciteten som utvinns av solljuset är i form av likström.

 2. Solpanelerna är kopplade till en växelriktare via en strömkabel. Växelriktaren omvandlar elektriciteten till den vanliga typen, växelström, med 230V.

 3. Därefter rör sig elen till husets elcentral, denna fördelar elektriciteten över hela fastigheten så att hushållet eller företaget kan utnyttja elen på samma sätt som med el från andra energikällor.

 4. Elen som solpanelerna genererar använder du först själv. Skulle du inte använda all elektricitet som genereras kan du antingen sälja överskottet eller lagra den, så att du kan använda den senare. Ofta används överskott under de månader som solen inte lyser lika mycket. På så sätt kan solcellerna generera elektricitet så att du täcker hela årets elförbrukning.

Vad är fördelarna med solceller?

Det finns fler fördelar än många tror med att använda solceller. Här listar vi sex stycken som vi tycker alla är starka argument för att börja producera sin egen energi med solceller och solcellspaneler.

 1. Solenergi är bra för miljön. Denna typ av energi har minimal påverkan på djur, människor och naturen.

 2. Solelsproduktion luktar inte, stör inte och släpper inte ut smuts i luften eller marken, som andra typer av elektricitetsproduktion kan innebära.

 3. Att producera solel kan göra din villa energimässigt självförsörjande. Du förlitar dig inte på andra eftersom elen kommer direkt från ditt hustak.

 4. Solens strålar finns i överflöd och är i praktiken en oändlig resurs. Energin som solen utsöndrar är enorm.

 5. Att installera solceller på sitt hustak är en enkel insats och påverkar inte omgivningen, varken naturen eller infrastruktur.

 6. Att generera solel är bra ur ett ekonomiskt perspektiv. Solceller har en livslängd på åtminstone 25 år och det elöverskott som du säljer under dessa år innebär positiva effekter på din hushållsekonomi. Du kan också söka ROT-avdrag och solcellsstöd.

Trots många och tydliga fördelar med solceller kanske du fortfarande har frågor eller funderingar kring vad det innebär att investera i solceller. Vi på Jämtkraft hjälper dig gärna och kan berätta mer.

Vårt kompletta solcellspaket – allt du behöver

Om du är intresserad av solceller rekommenderar vi dig att kika på våra solcellspaket. Solcellspaketen finns i olika utföranden – du kan välja ett paket där montering och installation av solpanelerna ingår eller att själv utföra installationen.

I ett komplett solcellspaket ingår bland annat följande:

 • Solpaneler. Alla solpaneler som ingår har hög verkningsgrad och är alltid ifrån branschledande solpanelstillverkare. Materialet är polykristallin, monokristallin eller tunnfilm. Dessa kan sättas upp helt enligt egen design för att optimera takytan och elproduktionen.

 • SolarEdge optimerare. SolarEdge är ett växelomriktat system som innebär att alla solpaneler på ditt tak monteras med en egen strömoptimerare. Detta maximerar panelernas effekt, så att du får så mycket el som möjligt till minsta pris.

 • Montering och installation. Det är inte helt lätt att installera solceller själv, därför erbjuder vi installation, montering, driftsättning och kontroll av solcellsanläggningen. På så sätt blir allt rätt, från början.

 • Kalkyler och energirapport. Vi beräknar takytan för att optimera effekten av solpanelerna. Vi tar hänsyn till många faktorer, som det geografiska områdets mängd snö, vind och sol. Vi hjälper dig också med ansökan av solcellsstöd.

 • Garantier. Vi erbjuder alltid generösa garantier, för att du som kund ska känna dig trygg. Vi erbjuder 12 års garanti för SolarEdge växelomriktare, 25 års garanti för SolarEdge effektoptimerare, 10 års produktgaranti för solpanelerna och 25 års effektgaranti för solpanelerna.

Vill du veta mer om vad som ingår i våra solcellspaket och hur de kan anpassas för just dina behov är du alltid välkommen att kontakta oss på Jämtkraft.

Vad är kostnaden för att installera solceller för en villa?

Som vi nämnde tidigare kan solceller vara en bra ekonomisk affär. Men vad kostar det att använda sig av solceller för att producera solel? Det korta svaret är att det varierar utifrån olika faktorer. Om du är intresserad av solceller är det första du bör göra att undersöka vilket/vilka väderstreck ditt hustak är vinklat mot. Fundera också på hur mycket el du vill producera. Slutligen behöver du också mäta hur stor yta av taket du vill installera solceller på.

När du undersökt dessa delar är allt du behöver göra att kontakta oss. Utifrån informationen du ger oss om dina behov och din fastighets förutsättningar tar vi fram en offert för just dig.

Vill du installera solceller på taket av din villa?

I så fall blir vi glada. Kontakta oss idag för en offert. Du når oss enkelt via offertformuläret på vår hemsida. Självklart kan du även kontakta oss på telefon eller mejl. Alla kontaktuppgifter hittar du här på hemsidan. Vi ser fram emot att höra ifrån dig.

Varmt välkommen till oss på Jämtkraft!

 

Dela vattnet

Lagra solenergi i vattnet

Med molntjänsten Dela vattnet kan du lagra dina solcellers överskottsenergi från sommaren till vintern, när du använder som mest el och den är som dyrast.

Dela vattnet