Motion till föreningsstämma

Gör din anmälan av ärende till föreningsstämman här. Motionen ska vara styrelsen tillhanda senast den sista februari inför ordinarie föreningsstämma.

Lämna motion

Fyll i ditt ärende
Fyll i ditt förnamn
Fyll i ditt personnummer (ÅÅÅÅMMDDXXXX)
Fyll i ditt telefonnummer
Fyll i din e-postadress
Jag godkänner att Jämtkraft hanterar mina uppgifter* Kryssa i att du godkänner att Jämtkraft hanterar dina uppgifter

Genom att lämna de uppgifter vi frågar efter godkänner du att vi kan använda uppgifterna för att hantera ärendet samt kunna kommunicera med dig. Jämtkraft vidtar de åtgärder som behövs för att säkerställa hanteringen av personuppgifterna. Läs Jämtkrafts personuppgiftspolicy