Överlåtelse av solandelar

Fyll i formuläret för att överlåta dina andelar till en annan person eller ett annat företag.

Överlåtelse solandelar

Överlåtare

Fyll i ditt för- och efternamn
Fyll i ditt kundnummer
Fyll i person- eller organisationsnummer
Fyll i din gatuadress
Fyll i postnummer
Fyll i ort
Fyll i ditt telefonnummer
Fyll i din e-postadress
Fyll i datum för överlåtelse
Ange hur många andelar du vill överlåta
Begäran om utträde ur föreningen (vid överlåtelse av alla andelar)(Frivillig)

Övertagare

Fyll i för- och efternamn
Fyll i person- eller organisationsnummer
Fyll i gatuadress
Fyll i postnummer
Fyll i ort
Fyll i ditt telefonnummer
Fyll i e-postadress
Fyll i områdes-ID
Fyll i anläggnings-ID
Villkor*
Jag godkänner att Jämtkraft hanterar mina uppgifter* Kryssa i att du godkänner att Jämtkraft hanterar dina uppgifter

Genom att lämna de uppgifter vi frågar efter godkänner du att vi kan använda uppgifterna för att hantera ärendet samt kunna kommunicera med dig. Jämtkraft vidtar de åtgärder som behövs för att säkerställa hanteringen av personuppgifterna. Läs Jämtkrafts personuppgiftspolicy