Producera egen solel med solceller

Omvandla solljus till förnybar el med solceller på taket. Solens energi ger egen klimatsmart el, en lägre elkostnad och du bidrar till ett hållbart energisystem.

solcellerna på ladugårdstaket producerar förnybar el till familjen marples gård i sölvsved

Fördelar med solceller

Med egen solelsproduktion vet du att din el kommer från en förnybar energikälla. Inget förbrukas för gott, det sker inga utsläpp och du sänker dina elkostnader. 

  • Du kan lagra eller sälja ditt överskott av solenergi.
  • Du bidrar till ett hållbart energisystem.
  • Det är en investering för framtiden som höjer värdet på din bostad.
  • Du kan få bidrag i form av solcellsstöd eller ROT-avdrag, samt skattereduktion.
  • Solcellsanläggningen är i princip underhållsfri.

Våra solcellspaket

Solceller och miljö

Solceller är ett bra alternativ att producera förnybar energi på. Solpanelernas livslängd är hög och själva produktionen av el är gratis och förnybar. 

Solenergi i Sverige

Solen skiner tillräckligt mycket för att solceller ska vara lönsamt i Sverige. I södra och mellersta Sverige har vi lika mycket solinstrålning som norra Tyskland, världens solcellstätaste land. I norra Sverige bidrar kylan och reflektionerna från snön under vintern till att mer solenergi kan utvinnas.

Solel i alla väder

Solpanelerna är inte helt beroende av direkt solljus. De kan producera el så länge det är ljust ute, även om det är molnigt.