Producera egen solel med solceller

Omvandla solljus till förnybar el med solceller på taket. Solens energi ger egen klimatsmart el, en lägre elkostnad och du bidrar till ett hållbart energisystem.

Solceller och solenergi i Sverige

Fördelar med solceller

Med egen solelsproduktion vet du att din el kommer från en förnybar energikälla. Inget förbrukas för gott, det sker inga utsläpp och du sänker dina elkostnader. 

  • Du kan lagra eller sälja ditt överskott av solenergi.
  • Du bidrar till ett hållbart energisystem.
  • Det är en investering för framtiden som höjer värdet på din bostad.
  • Du kan få bidrag i form av solcellsstöd eller ROT-avdrag, samt skattereduktion.
  • Solcellsanläggningen är i princip underhållsfri.

Våra solcellspaket

Solceller och miljö

Solceller är ett bra alternativ att producera förnybar energi på. Solpanelernas livslängd är hög och själva produktionen av el är gratis och förnybar. 

Solenergi i Sverige

Solen skiner tillräckligt mycket för att solceller ska vara lönsamt i Sverige. I södra och mellersta Sverige har vi lika mycket solinstrålning som norra Tyskland, världens solcellstätaste land. I norra Sverige bidrar kylan och reflektionerna från snön under vintern till att mer solenergi kan utvinnas.

Solel i alla väder

Solpanelerna är inte helt beroende av direkt solljus. De kan producera el så länge det är ljust ute, även om det är molnigt. 

Solcellspaket för din villa

Hos oss får du ett komplett solcellspaket där allt från planering till installation av solcellerna ingår.

Lagra din solenergi

Med molntjänsten Dela vattnet kan du lagra den solenergi du producerar på sommaren för att använda den på vintern, utan dyra batterier.

Sälj din solenergi

Du som producerar mer el än du använder kan sälja hela eller delar av produktionen till oss.

Solelsproducenter berättar

Vill du börja producera egen solel? Få lite inspiration från några av våra solelsproducenter.