Investera i solceller och gör din egen solel

Omvandla solljus till förnybar el. Solens energi ger egen klimatsmart el och en lägre elkostnad. Och du bidrar till ett hållbart energisystem. Vi erbjuder nyckelfärdiga solcellslösningar.

Investera i solceller och gör din egen solel

Fördelar med solelsproduktion

Med egen solelsproduktion vet du att din el kommer från en god energikälla. Inget förbrukas för gott, det sker inga utsläpp och du sänker dina elkostnader. 

  • Solenergin ger klimatsmart el och en lägre elkostnad
  • Solpanelerna är en framtidsinvestering med en förväntad livslängd på mer än 70 år.
  • Du bidrar till ett hållbart energisystem
  • Forskning visar att solenergi lämpar sig väl även på våra breddgrader. Kylan och reflektionerna från snön ser till att mer energi kan utvinnas. 

Våra solcellspaket

Hos oss får du en nyckelfärdig solcellslösning som anpassas efter dina möjligheter och behov, från konsultation till installation.

Se hur andra har gjort

Är du intresserad av att börja producera egen solel? Se hur våra andra solelsproducenter har gjort.

Vi lagrar ditt överskott

Med molntjänsten Dela vattnet kan du lagra den solenergi du producerar på sommaren för att använda den på vintern.

Sälj din överskottsel

Du som producerar egen el kan antingen göra det enbart för ditt eget behov eller för att sälja hela eller delar av produktionen.