Investera i solceller och gör egen solel

Omvandla solljus till förnybar el med solceller. Solens energi ger egen klimatsmart el och en lägre elkostnad. Och du bidrar till ett hållbart energisystem.

Fördelar med solceller i Sverige

Fördelar med solceller

Med egen solelsproduktion vet du att din el kommer från en förnybar energikälla. Inget förbrukas för gott, det sker inga utsläpp och du sänker dina elkostnader. 

  • Du kan lagra eller sälja ditt överskott av solenergi.
  • Du bidrar till ett hållbart energisystem.
  • Det är en investering för framtiden som höjer värdet på din bostad.
  • Du kan få solcellsstöd eller ROT-avdrag, samt skattereduktion.
  • Solcellsanläggningen är i princip underhållsfri.

Våra solcellspaket

Solceller i Sverige

Solen skiner tillräckligt mycket för att solceller ska vara lönsamt även i vårt avlånga land. 

I södra och mellersta Sverige har vi lika mycket solinstrålning som norra Tyskland, världens solcellstätaste land. I norra Sverige kan vi dra nytta av att kylan och reflektionerna från snön under vintern gör att mer energi kan utvinnas.

Solenergi i alla väder

Solpanelerna är inte helt beroende av direkt solljus. De kan fortfarande producera energi så länge det är ljust ute, även om det är molnigt. 

Solcellspaket för ditt hus

Hos oss får du en skräddarsydd solcellslösning där allt från planering till installation av solcellerna ingår.

Lagra din överskottsel

Med molntjänsten Dela vattnet kan du lagra den solenergi du producerar på sommaren för att använda den på vintern.

Sälj din överskottsel

Du som producerar egen el kan antingen göra det enbart för ditt eget behov eller för att sälja hela eller delar av produktionen.

Att vara solelsproducent

Är du intresserad av att börja producera egen solel? Se hur våra andra solelsproducenter har gjort.