Lagra eller sälj din solenergi

Du som producerar egen el med solceller kan välja att lagra din överskottsenergi med vår tjänst Dela vattnet. Med tjänsten lagrar du ditt överskott i vattenkraften från sommaren till vintern, när du använder mest el och den är som dyrast. Du kan även sälja ditt överskott av produktionen till oss.