Målanalys ekonomi

Soliditet

Jämtkraft strävar efter en soliditet på 25-45 procent över en 48 månaders cykel för att ha en finansiell uthållighet. Under 2016 var soliditeten 32 procent.

Soliditet 32%

Räntabilitet

Tabellen till visar hur Jämtkraft presterat mot ägarkravet på räntabilitet. Riktvärdet är 10 procent som ett rullande 48 månaders medeltal.

Räntabilitet

Omsättning

Jämtkrafts omsättning har legat relativt stabilt de senaste åren och har i huvudsak påverkats av elprisets upp- och nedgång. Ökningen 2013 avser förvärv av Dalakraft.

Intäkter

Investeringar

Jämtkraft har under det senaste decenniet haft betydande investeringar inom förnybar energi. Vi har fört upp ett antal vindparker och en ny vattenkraftstation i Hissmofors färdigställdes 2014.

Investeringar