Vd har ordet

Jämtkraft har lyckats stå stabilt i en dramatisk situation på energimarknaden. De senaste åren har präglats av historiskt låga elpriser och likt många i branschen har våra resultat gått ner. Ändå ser vi framtiden med tillförsikt.

Anders Ericsson, vd Jämtkraft

Visserligen är terminspriserna låga de närmsta åren men Jämtkraft kan med effektivisering och en sparsamhet med investeringar begränsa resultatnedgången. Utifrån våra prognoser ser vi att resultatet kommer att förbättras och soliditeten öka.

Vår ambition att växa med ny förnybar energiproduktion har varit minst sagt tuff under den här tiden. I början av 2010 satte vi upp målet att öka vår förnybara el- och värmeproduktion med 1 TWh till 2020, det vill säga nära nog en fördubbling. När vi påbörjade resan såg vi vindkraft som vår väg framåt. I år kan vi stolt konstatera att vi uppfyllt målet. Med facit i hand har vi byggt mer vindkraft än många andra men det är våra förvärv i norsk vattenkraft och successiva omstruktureringar som står för den största delen av vår ökade produktion.

Klimatfrågan  är vår drivkraft att bidra med vad vi kan för ett förnybart energisystem. Jag är stolt över det starka miljöengagemang som finns på Jämtkraft. Klimatfrågan engagerar oss och det är ett område där vi kan bidra med vår kunskap och erfarenhet från 127 års el- och värmeproduktion. Att vi nu är nära målet betyder inte att vi stannar upp. Vi ska fortsätta även framåt att jobba och verka för omställningen mot förnybara energisystem.

En annan viktig samhällsfråga som berör oss är ökade flyktingströmmar och ökad invandring. Att vi blir fler ställer ökade krav på infrastrukturen och Jämtkraft ska verka för den integration som behövs.  Vi ska bygga ut våra system så de klarar att ta emot fler. Elnätet är ett exempel, vi bygger ut och  konsoliderar för att se till att vi har en hög beredskap för nyanslutningar.

Digitaliseringen förändrar oss på ett genomgripande plan, exakt hur är svårt att förutse. Men vi ser att vi måste vara anpassningsbara och innovativa. Vi ska följa med och ligga långt framme i utvecklingen som sker. Det betyder bland annat att vi öppnar upp för förändring och vi skärper våra ambitioner när det gäller att följa kundernas beteende och vara transparenta.

De senaste åren har Jämtkraft växt och är idag en koncern. Vi verkar med en större geografisk spridning på en nordisk marknad men fortfarande på ett stolt jämtländskt sätt. Vårt mål är att ta plats som ett självklart och attraktivt val för elkunder i norden. Vår strategi för tillväxt går via samarbeten och partnerskap – tillsammans med andra ser vi att vi kan stå starkare.

Anders Ericsson
Vd, Jämtkraft AB