Samhälle

Med Energi som gör livet bättre menar Jämtkraft också mänsklig kraft. Sponsring är ett viktigt område. Att stötta ideella krafter som finns i idrotts- och föreningsliv en viktig del i att bidra till en långsiktig samhällsutveckling.

Två tjejer med gummistövlar hoppar i vatten

Sponsring av mänsklig kraft

Jämtkraft sponsrar föreningar som engagerar människor och sätter energin i rörelse. Föreningar som kan ta del av sponsringen finns inom idrott, kultur, miljö och human- sociala verksamheter.

Med gräsrotssponsring stöttar Jämtkraft en mångfald av föreningar och verksamheter. Företaget jobbar också med större sponsringssamarbeten där Jämtkraft i partnerskap med föreningar arbetar utifrån gemensamma intressen.

Sponsringen bidrar till att skapa goda relationer med människor i regionen samtidigt som det är en viktig del av marknadsföringen. Ett sponsringssamarbete ska leda till mervärden för sponsringspartnern, Jämtkraft och den gemensamma målgruppen.

Vi stödjer Världens Barn

Tack vare ett medarbetarinitiativ i december 2016 startades en insamling kring vår vision Vi har energi som gör livet bättre. Medarbetare på Jämtkraft ville bidra till ett bättre liv för andra och företaget lovade att dubblera summan som samlades in. Det totala bidraget blev över 90 000 kronor till Världens Barn. En chans till hälsa, trygghet och skolgång för de som har det allra tuffast.

Världens Barn.