Biologisk mångfald

Förlusten av biologisk mångfald är en av våra största utmaningar. Utarmning av naturkapitalet leder till att viktiga ekosystemtjänster såsom ren luft, vattentillgång och råvaror uteblir.

Två ungdomar inventerar djur- och växtriket i Billstaån

Att värna om biologisk mångfald i anslutning till Jämtkrafts verksamhet är därför en viktig del av Jämtkrafts hållbarhetsarbete. Det gäller samtliga verksamheter som har en miljöpåverkan – vattendrag med vattenkraftverk, områden med vindkraftparker, skogar som levererar biomassa och marker vid elnäts-, värmearbeten. Jämtkraft har verksamhet i skyddade och intill skyddade områden. Jämtkraft prioriterar byte av mineraloljor till oljor med hög andel förnybarhet för anläggningar i dessa skyddade områden för att minska miljöpåverkan vid oförutsedda händelser.

Verksamhet vid skyddade naturområden

En del av Jämtkrafts anläggningar finns i eller i anslutning till naturskyddade områden, där Jämtkraft måste vidta en särskild aktsamhet.

I skyddat naturområde

Intill skyddat naturområde

Utanför skyddat naturområde

Vattenkraftverk:

 Vindkraftspark:

 Vindkraftspark:

Dammån 0,20 km² 
Natura 2000

Hornberget

 Almåsa

Handöl nedre 0,20 km² 
Natura 2000 

 Vattenkraftverk:

 Kyrkberget

Handöl övre 0,80 km² 
Natura 2000 

Duved

Vattenkraftverk:

Högfors 0,35 km² 
Natura 2000

Kattstrupeforsen

Billsta

Långforsen 0,35 km² 
Natura 2000 

Ålviken

Granboforsen

Näsaforsen 0,80 km² 
Natura 2000 

 

Hissmofors

   

Lillå

   

Lövhöjden

   

Rönnöfors

   

Slagsån

   

Strömbacka

     

Under 2016 har Jämtkraft påbörjat arbetet med att undanröja vandringshinder för fisken i Billstaån inom projektet Förbifart Billsta. Omlöp förbi två vattenkraftstationer har färdigställts och en vattenkraftsdamm har rivits ut. Projektet beräknas vara klart under 2017. Läs mer

Jämtkrafts Miljöfond är ett viktigt verktyg för Jämtkraft för att göra ökade insatser för biologisk mångfald. Pengar avsätts regelbundet till fonden. I fondens styrelse sitter oberoende sakkunniga på miljöområdet såsom Naturvårdsverket, IVL Svenska Miljöinstitutet, KTH, Mittuniversitetet och Jämtkraft. Under 2017 planeras fler åtgärder för biologisk mångfald inom fondens regi.