Förnybar elproduktion

En tydlig prioritering för Jämtkraft är att el- och värmeproduktion ska komma från förnybara energikällor och att produktionen ska öka. Företagets sätt att bidra till omvandlingen mot förnybara energisystem är nödvändig för att motverka den pågående klimatförändringen.

2009 satte Jämtkraft upp målet att fördubbla den egna förnybara energiproduktionen till 2 TWh år 2020. Med klimatfrågan som drivkraft är den här ambitionen stark inom företaget. Trots tuffa förutsättningar med låga priser på energimarknaden har Jämtkraft under 2016 nära nog nått målet med 1,976 TWh. De senaste tillskotten av förnybar energiproduktion kommer från Jämtkrafts förvärv av norsk vattenkraft och successiva omstruktureringar.

Renoveringen av en av Jämtkrafts anläggningar för förnybar energi, Långforsens vattenkraftstation, har varit omstridd av intresseorganisationer för sportfisket. Efter att ärendet prövats i flera domstolsinstanser ger Högsta domstolen Jämtkraft rätt att renovera kraftstationen och anlägga faunapassager i mars 2017.  Läs mer om Långforsen här.

Produktion

Jämtkrafts produktion och försäljning av el och värme framgår av tabellen nedan.

GWh

2016

2015

2014

Egen produktion av el

1 142

1 360

1 106

Försäljning av el*

2 889 

2 682

2 477

Egen produktion av fjärrvärme

677

651

675

Försäljning av fjärrvärme

614

585

583

*Jämtkraft och Scandem Market

Jämtkrafts dotterbolag Scandem har under 2016 förmedlat 6 TWh, att jämföra med 8 TWh under 2015. Jämtkraft har förmedlat 167 GWh under året 2016, 144 GWh under 2015 och 180 GWh under 2014.