Inledning

Jämtkrafts el och värme ska komma från förnybara energikällor och produceras på ett hållbart sätt. Även fjärrvärmenät och elnät ska byggas och underhållas med största möjliga miljöhänsyn.