Inledning

Jämtkrafts el och värme ska komma från förnybara energikällor och produceras på ett hållbart sätt. Även fjärrvärmenät och elnät ska byggas och underhållas med största möjliga miljöhänsyn.

Två personer på en bro i skymning