Med engagemang för fisken

Hans-Erik Andersson var med och överklagade Jämtkrafts ansökan om att få renovera Billsta vattenkraftstation 2008 - för att inget omlöp för fisken ingick i planerna. Åtta år senare står han vid Billstaån där fisken har fått nya fiskvandringsvägar.

Hans-Erik Andersson

Läs hela artikeln med Hans-Erik Andersson.