Målanalys

Mål: Jämtkraft strävar efter en soliditet på 25-45 procent över en 48 månaders cykel för att ha en finansiell uthållighet. 
Resultat: grönbock För 2014-2017 uppgår soliditeten i snitt till 30,8 procent. 

Mål: Tabellen ovan visar hur Jämtkraft presterat mot ägarkravet på räntabilitet. Riktvärdet är 10 procent som ett rullande 48 månaders medeltal.
Resultat: rödbock För 2014-2017 uppgår räntabiliteten före skatt i snitt till 7,8 procent.