Nyckelfakta

Nyckelfakta 2017 2016 2015 2014 2013
Rörelsens intäkter, kkr 4 896 216 4 259 178 3 939 375 4 457 443 4 386 100
Resultat före skatt, kkr 404 313 124 615 152 809 134 401 90 014
Räntabilitet på eget kapital före skatt, % 15,2 4,4 6,1 5,4 3,0
Räntabilitet på eget kapital efter skatt, % 11,1 1,9 3,4 3,2 0,6
Räntabilitet på totalt kapital, % 6,5 7,7 4,8 4,1 4,8
Soliditet, % 33,0 32,1 27,6 30,5 29,5
Investeringar, kkr 580 597 296 056 259 709 279 761 333 840
Producerad elenergi i helägda anläggningar, GWh 1 305 1 143 1 360 1 106 1 080
Producerad energi, värme, GWh 703 677 651 675 698
Levererad elenergi, GWh 11 501 11 525 12 716 13 423 14 236
Levererad värme, GWh 625 614 585 583 606