Verksamhet

Jämtkraft med dotterbolag producerar, distribuerar och säljer elenergi och värme. Koncernen erbjuder även energiförvaltning och externa tjänster. Jämtkraft levererar även tjänster inom drift, underhåll och ekonomi till vindkraftparker. Verksamheten är indelad i affärsområdena Elproduktion, Elhandel, Elnät och Värme.