Anders spar sin solenergi, från sommaren till vintern då han behöver den som bäst

Med tjänsten Dela vattnet erbjuder Jämtkraft en möjlighet att spara energin från solceller i vattenkraften. Det är ett hållbart alternativ.

Anders Vikström Aloanderssons miljöengagemang startade i tjugoårsåldern när han fick upp ögonen för Miljöpartiet och Greenpeace och blev stödmedlem i de organisationerna. Engagemanget för miljön har sedan smittat av sig.

– Hemma i familjen pratar vi mycket om miljön, hur förändringar i miljön påverkar oss och världen i stort. Det yttrar sig i att vi ofta cyklar till olika aktiviteter.

Familjen har haft solceller i snart två år, de tycker att fler borde utnyttja solenergi och att utvecklingen går lite för långsamt, speciellt nu när det har blivit enkelt att spara energin från sommaren till vintern.

– Hade man vetat om själva tjänsten Dela Vattnet innan så hade det varit ännu lättare att ta beslutet att skaffa i solceller.

Dela vattnet är en lagringstjänst som Jämtkraft erbjuder sina solcellskunder. Den el som kunderna inte använder under sommaren kan de spara hos Jämtkraft. Överskottselen kan sedan plockas ut andra tider på året då kunden behöver mer energi. Det här betyder också att kunden slipper en del administration som tidigare var nödvändig.

– Du lagrar elen som du får under soltimmarna och sparar den till när du inte har soltimmarna. Det är genialt, avslutar Anders.

Fakta

Med molntjänsten Dela vattnet kan du lagra överskottsenergi från solceller i vattnet. Vattenkraften fungerar som ett gigantiskt batteri där det går att hämta kraft året runt, oberoende av väder.
En avgörande skillnad mellan en batteribank och energilagring med Dela vattnet är att batterierna bara kan jämna ut skillnader i användning under dygnet. Du skapar energi på dagen och tar ut den på natten. Med Dela vattnet kan du lagra din överskottsenergi från sommaren till vintern, när du använder mest el och den är som dyrast.