Ledning och styrelse

Ledningsgrupp

Anders Ericsson
Vd Jämtkraft AB

Iréne Burman
Affärsstöd och IT

Jan-Åke Sjölund
Ekonomi/Finans

Lillemor Olsson
HR och Kommunikation

Lena Persson
Elhandel

Stefan Sedin
Elnät

Tommy Borgh
Elproduktion

Ulf Lindqvist
Värme

Styrelse

AnnSofi Andersson (s)
Ordförande
Östersunds kommun

Kerstin Arnemo (c)
Vice Ordförande
Östersunds kommun

Anders Ericsson
Vd Jämtkraft AB

Jan-Åke Sjölund
Sekreterare
Vice vd Jämtkraft AB

Emil Burman (s)
Östersunds kommun

Pär Jönsson (m)
Östersunds kommun

Andreas Englund (mp)
Östersunds kommun

Fredrik Eliasson (m)
Åre kommun

Björn Hammarberg (m)
Krokoms kommun

Kjell Jansson
Extern ledamot

Elisabeth Westberg
Extern ledamot

Sven-Erik Trulsson
Arbetstagarrepresentant
Vision

Peter Martinsson
Arbetstagarrepresentant
SEKO