Energi och livskraft för företag och människor

En fjällnära stad vid Storsjön, ett hjärta i regionen. Många vill bo och leva i Östersund med omnejd. Ändå måste vi som många andra små städer fortsätta göra det möjligt genom att få fler företag att etablera sig, erbjuda jobb och hänga med i utvecklingen. En hållbar energiförsörjning är en nyckelfråga.

I år hade jag förmånen att vara med på Jämtkrafts medarbetardag. Det gjorde mig stolt. Ibland är det lätt att bli hemmablind. I det här företaget finns ett engagemang och intresse för utveckling. Jämtkraft är en viktig regional aktör för både energi och hållbarhet i regionen.

Vi som äger Jämtkraft, Östersunds, Krokoms och Åre kommuner, är inga kvartalsekonomer. För oss är ägandet en långsiktig och medveten strategi. Energi är vår kärnverksamhet och för utvecklingen i regionen ska vi kunna erbjuda fossilfri och förnybar energi till konkurrenskraftiga priser. Vår energi ska göra livet bättre för våra kunder och intressenter men också för våra barn och barnbarn. Det är det vi tar sikte på.

Under 2017 har Jämtkrafts medarbetare och chefer skruvat upp ambitionerna med hållbarhetsarbetet. I och med att verksamhetens affärsmål har kopplats direkt till åtta av FN’s globala mål har hållbarhetsperspektivet på riktigt flyttat in hos Jämtkraft. Även vår nya vd kommer att ha en central roll i vår utveckling. Det främsta uppdraget blir att med nytänk fortsätta bygga organisationen och kulturen i företaget och strategiskt utveckla verksamheten mot de tydliga mål som finns. Kvalitet, driftsäkerhet, kostnadseffektivitet och hållbarhet är i fokus för utvecklingsarbetet.

Det finns flera konkret talande exempel på hur Jämtkraft tar ansvar från det gångna året.

Nybyggda omlöp för fisk och fauna förbi tre vattenkraftstationer har invigts i Billstaån. Ett projekt som visar att det är möjligt att producera den förnybara energi som framtiden behöver och samtidigt tillgodose höga ekologiska miljövärden.

Ett annat projekt där Jämtkraft tar ansvar är Långforsen. Under 2017 har Jämtkraft i mark- och miljööverdomstolen fått tillstånd att renovera vattenkraftverket i Långforsen utifrån planer som visar att Jämtkraft är beredda att göra mer än vad lagen kräver för miljön. En varsam renovering av kraftstationen och restaurering av miljön i samma projekt.

En intressant trend som visar att miljömedvetenheten får ett allt starkare fäste hos konsumenterna är intresset för solceller. För att svara upp har Jämtkraft lanserat produkten Dela vattnet. En enkel men genialisk lösning för att för att lagra solenergin till vintern då vi behöver den som bäst. Solenergi året om helt enkelt, till en avsevärt lägre kostnad än hemmabatterier.

Inget av dessa projekt har varit bekväma eller gått på slentrian. Jag skulle vilja säga att Jämtkraft är ett av de ledande regionala energiföretagen i Sverige när det gäller att våga.

Klimatfrågan är en anledning till att hållbar energi är en sådan nyckelfråga idag. Vi måste hejda den negativa utvecklingen. Omställningen till fossilfria transporter är ett sådant område. Tack vare att Jämtkraft var så tidiga med att bygga laddinfrastruktur är vi nu redo i Jämtland, när expansionen kommer. Nu är laddinfrastrukturen såld till Clever där Jämtkraft är delägare. Det är ett sätt att ta elbilsutvecklingen ytterligare ett steg. Clever gör det enklare att ladda.

Under året har vi också sett effekten av försäljningen av telecomverksamheten till IP only. Jämtkraft gjorde grunden. Nu ser vi en kraftig utbyggnadsfas, tack vare att de som är allra bäst på bredband får göra det. Det byggs i Östersund, Åre och Krokoms kommuner. 600 miljoner kronor investeras. Människor får snabbare uppkoppling med framtidskapacitet.

Just nu har vi en positiv trend i befolkningstillväxten i vår region. Det byggs nya bostäder. På Östersunds kommun jobbar vi för att etablera dataserverhallar. Jämtkraft är med i fronten. Det går inte undgå att se att Jämtkraft på många områden varit med och krattat manegen för projekt som ger skjuts till den här regionen och nya arbetstillfällen.

Som ägare är det av högsta vikt att vi fortsätter upprätthålla goda och långsiktiga spelregler för Jämtkraft. Så att det blir möjligt att fortsätta vara det företag framtiden och regionen behöver. Det bidrar till att fler kommer kunna bo och leva i Jämtland i framtiden. I en hållbar attraktiv region där det finns nya jobb.

AnnSofie Andersson,

Ordförande i Jämtkrafts styrelse

Kommunstyrelsens ordförande, Östersunds kommun