Inledning

Jämtkraft ska leverera energi som gör livet bättre för människor. En viktig del av värdegrunden är hållbara relationer med kunder, medarbetare, partners – alla som berörs av verksamheten. Social hållbarhet således är ett viktigt område för Jämtkraft, inte minst i förhållande till våra medarbetare. En hållbar arbetsmiljö med medarbetare som mår bra och får möjlighet att utvecklas i sitt jobb är något av det mest väsentliga för att lyckas med vårt uppdrag, vision och affärsmål. I affärsplanen finns det tre mål för att följa den sociala hållbarheten kopplat till medarbetarna.