Jämtkraft i samhället

För kunderna

Jämtkraft vänder sig till kunder som uppskattar eller tycker att det är viktigt med förnybar energi till rimliga priser. För Jämtkraft är det viktigt att vårda kundrelationen och utveckla produkterna och varumärket på ett sätt som är attraktivt för kunderna. Varje år medverkar Jämtkraft i SKI, Svenskt Kvalitetsindex för att få en indikator på hur nöjda kunderna är. Under 2017 blev betyget i kundnöjdhet 70,4 i SKI. Det betyder att Jämtkraft ligger över branschsnittet på 64,7. För Jämtkraft betyder resultatet ändå att företaget ska fortsätta jobba för att förbättra kundens upplevelse, stärka varumärket och för att erbjuda attraktiva produkter och tjänster. Viktiga områden att fokusera på är digitalisering och att nå kunderna med relevant information.

Under 2017 har Jämtkraft även fortsatt arbetet med kommunikation kring företagets initiativ för miljö och hållbarhet i webb, sociala kanaler och nyhetsbrev. Det är något som efterfrågats av kunder och intressenter i tidigare års intressentundersökningar. I 2017 års SKI-undersökning anger 62 procent av kunderna att de anser att Jämtkraft är ett företag med stark miljöprofil. Ett gott betyg jämfört med branschen som hamnar på 49 procent. Det är också tydligt att de kunder som anser att Jämtkraft tar ett miljöansvar är nöjdare kunder totalt sett.

Ett annat värde som Jämtkraft följer upp är hur kunderna uppfattar att företaget månar om kunderna. I år har vi här ett resultat på 73,1. 2016 var siffran 72,6. Branschens siffra är 66,1.