Resultat social hållbarhet 2017 kopplat till medarbetarna

Mål: Nöjd medarbetarindex
Huvudsyftet med en medarbetarundersökning är att mäta det interna arbetsklimatet, att ta reda på hur medarbetarna mår. NMI index för Jämtkraft ska vara lägst 65. 
Resultat: grönbock NMI värdet 2017 uppgick till 67. Målet har uppnåtts. 

Mål: Max 3 personer har mer än 150 timmar, men inte mer än 200 timmar övertid, exklusive nödfallsövertid. Ingen av dessa personer får ha gjort mer än 150 timmar övertid under de två föregående åren.
Resultat: grönbock Under 2017 var det ingen medarbetare som hade mer än 150 timmars övertid. Målet har uppnåtts. 

Mål: 2015-2017 ska sjukfrånvaron i snitt inte överstiga 4%
Resultat: grönbock För 2017 var den totala sjukfrånvaron 2,5%, 2016 var den 3,7% och 2015 var den 3,2%. Målet har uppnåtts.