Vattenkraften samsas med fisken i Billstaån

Billstaån som rinner mellan Näkten och Storsjön har varit avstängd för fiskvandring i mer än 100 år. Idag är det fria vandringsvägar för fisk och fauna i hela ån. Vattenkraften samsas med höga ekologiska värden.

En rad aktiviteter har samsats i Billstaån genom årens lopp; kvarnar, färgeri, tvätt- och badhus, sågverk, flottning och vattenkraft. Samtidigt har fisket varit omtalat. Det finns vittnesmål om svårigheter att få igång den gamla sågen vid Näktens utlopp om morgnarna då maskineriet var igensatt av nedströmsvandrande öring.

I början av 1900-talet byggdes hela ån ut med vattenkraft och sedan dess har det varit stopp för fisken.

Hans-Erik Andersson, ordförande för Storsjön-Bergs fiskevårdsområde, har länge varit övertygad om att återställning av livsmiljöer för fisk och fauna skulle ge resultat trots att det var länge sedan ån var öppen för vandring.

– Du skulle ha sett vid utloppet av Billstaån i höstas, när fisken lekte. Fullt med fisk och öringen är riktigt stor, fiskar på fem, sex kilo, säger Hans-Erik Andersson.

Återskapande av vandringsvägar för fisk

Under 2017 byggde Jämtkraft det sista av tre omlöp förbi vattenkraftsstationerna i Billstaån. Det blev fiskvandringsvägar i hela ån med undantag för en liten klack i mitten. För att inte skada ekosystemet måste fiskarna från Storsjön vända innan de kommer fram till Näkten, annars hotas fiskbeståndet där.

Fiskevårdsområdet Storsjön-Bergs, var de som tog initiativet för fiskvandring i Billstaån för nio år sedan. Till att börja med hade de överklagat Jämtkrafts ansökan om att få renovera vattenkraftstationen i Billsta. De bedömde att åtgärderna skulle ha för stor åverkan vid utloppet av ån och ställde kravet om ett omlöp. De fick inte gehör för sina önskemål då.

– Jämtkraft framställdes negativt i media, det motsvarade inte vår bild. Jag sökte upp Jämtkraft. Jag tyckte att vi kunde prata istället, säger Hans-Erik Andersson.

Det var upprinnelsen till ett samarbete som startade mellan Jämtkraft, Länsstyrelsen och fiskevårdsområdet som så småningom har utmynnat i projektet Förbifart Billsta. Nu står projektet klart och det är fria vägar för fisk och fauna igen.

Jämtkraft startar energikollektivet Dela Billsta

Hösten 2017 släppte Jämtkraft andelar av elproduktionen från Billstaån till privatpersoner.

– Vi vill att de som bor nära kraftstationerna och uppskattar naturvärdena i Billstaån ska få möjlighet att nyttja elen, säger Caroline Hildahl, produktansvarig på Jämtkraft.

Jämtkraft märker av en hållbarhetstrend, många vill vara med och påverka till mer förnybar energi med sitt energival.

– Vi vill att både de lokalboende kring Billstaån och alla andra som värnar om en hållbar energiproduktion ska få möjlighet att nyttja elen, säger Caroline Hildahl.

Projekt Förbifart Billsta

Projektet för fria vandringsvägar i Billstaån finansierades via Jämtkrafts miljöfond, EU och Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Förbifart Billsta är en del av EU’s LIFE-projekt Triple Lakes som Länsstyrelsen driver, det syftar till att förbättra vattenmiljön i sjöarna Locknesjön, Revsundssjön och Näkten. Jämtkrafts projekt Förbifart Billsta inleddes våren 2016 och avslutades under 2017. Länsstyrelsens övergripande projekt Triple Lakes är femårigt och avslutas 2019.