Emissionsfaktorer

Utsläppen mäts i enheten koldioxidekvivalenter (CO2e) och omfattar koldioxid, metan, lustgas och svavelhexafluorid (SF6.). Jämtkraft använder det webbaserade klimatprogrammet Svante för att beräkna utsläppen av växthusgaser. 2011 används som basår, då det var första gången som koldioxidutsläpp redovisades. Redovisningen sker enligt Greenhouse Gas Protocol, GHG-protokollet.

Scope 1

Uppvärmning

 

Biodiesel

1 ton CO2e /m3

Biogas

0,039 kg CO2e /m3

Eldningsolja 1

2,683 ton CO2e /m3

Eldningsolja 2–5

2,968 ton CO2e /m3

Torv

0,393 ton CO2e /MWh

Trädbränsle

0,008 ton CO2e /MWh

Egenägda tjänstebilar, egna fordon och maskiner

 

Bensin B95

2,30 ton CO2e /m3

Bensin B98

2,32 ton CO2e /m3

Biodiesel Circle K

1,92 ton CO2e /m3

Biodiesel HVO

0,001 ton/m3

Diesel B5

2,47 ton CO2e /m3

 

Scope 2 

El Jämtkraft

0,28 g CO2e/kWh

El Scandem

11,06 g CO2e /kWh

Fjärrvärme Jämtkraft Östersund

24,00 g CO2e /kWh

Fjärrvärme Jämtkraft Krokom

19,00 g CO2e /kWh

 

Scope 3

Tjänsteresor

 

Flyg < 463 km

297 gram CO2e /personkilometer

Flyg 463-3700 km

179 gram CO2e /personkilometer

Flyg > 3 700 km

219 gram CO2e /personkilometer

Bil, diesel

73 gram CO2e /personkilometer

Buss, diesel

41 gram CO2e /personkilometer

 

GWP-värden (Global Warming Potential)

AR4

 

CO2

1

CH4

25

N2O

298

SF6

22 800